Pondělí, 04. březen 2024 | Svátek má Stela Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Tomáš Kempenský (1379 – 1471)


Nemecký kňaz - augustinián a mystik.
Tomáš Kempenský
Snášej trpělivě, jestliže nemůžeš vesele.Kempenský citáty
Bez zápasu nemůžeš dosíci věnce vítězství.
Kempenský
Zrak čistého srdce proniká nebe i peklo. Jakým je kdo ve svém nitru, tak posuzuje též věci zevnější.
Kempenský Tomáš citáty
Pravda mluví v nitru, aniž přitom slyšeti slovo.
Kempenský Tomáš
Nikdo si ani od papeže nemůže vypomoci bulou o nesmrtelnosti.
Tomáš Kempenský citáty
Bez práce niet odpočinku, bez boja niet víťazstva.
Tomáš Kempenský
Ak sa ti zdá, že mnoho vieš a všeličomu dobre rozumieš, vedz aj to, že oveľa viac je toho, čo nevieš.
Kempenský Tomáš citáty
Bez bolesti nemožno žiť v láske.
Kempenský
Človek, ktorý miluje letí, beží, raduje sa, je slobodný a ničím nie je sputnaný.
Kempenský Tomáš
Dokonalá láska vedie s istotou k Bohu.
Tomáš Kempenský
Kto vie duchovne žiť a neprikladá veľkú váhu tomu, čo je mimo neho, ten nevyhľadáva osobitné miesta a nevyčkáva mimoriadne chvíle pre nábožné cvičenia.Tomáš Kempenský citáty
Kto sa pokladá za menšieho a nehodnejšieho než všetci ostatní, stáva sa takto spôsobilejším prijať väčšie dary.
Tomáš Kempenský
Ktorý tvor pod slnkom skusuje toľkú lásku, ako nábožná duša, ku ktorej prichádza Boh a kŕmi ju svojím osláveným telom.
Kempenský citáty
Ľudia sa spytujú, či je kto smelý, bohatý, pekný, šikovný, alebo či je dobrý spisovateľ, dobrý spevák, dobrý pracovník; ale či je chudobný duchom, trpezlivý a tichý, nábožný a bohabojný, o tom málokto hovorí.
Kempenský Tomáš
Márne a neužitočné je zarmucovať sa alebo radovať sa pre budúce veci, pre také, ktoré sa hádam ani nikdy nestanú.
Kempenský Tomáš citáty
Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí.
Tomáš Kempenský
Niektorí majú Boha stále na jazyku, ale málokedy v srdci.
Tomáš Kempenský citáty
Nikto nie je bohatší, nikto mocnejší, nikto slobodnejší, než ten, kto vie seba a všetko ostatné opustiť a pokladať sa za najmenšieho.
Tomáš Kempenský
Pokorný, i keď sa mu dostane zahanbenia, uchová si pokoj, lebo sa spolieha na Boha a nie na svet.
Kempenský Tomáš
Pravý pokrok človeka je v sebazapieraní. Preto nie je maličkosť zaprieť sa aj vo veciach celkom malých.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt