Úterý, 26. září 2023 | Svátek má Andrea Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Terezie z Lisieux (1873 – 1897)


Vlastním jménem Terezie Martinová a řeholním jménem Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře je katolická světice, velká postava karmelitánského řádu, panna a mystička. Pius XI. ji v roce 1925 svatořečil a papež Jan Pavel II. ji v roce 1997 v apoštolském listě Divini Amoris Scientia prohlásil za učitelku církve.
Terezie z Lisieux
Radosť je znakom veľkých svätých.Terezie z Lisieux citáty
Keby ľudi poznali význam Eucharistie, poriadková služba by musela riadiť zástup pri vchodoch do kostola.
Terezie z Lisieux
Nepoznám iný prostriedok na dosiahnutie dokonalosti ako lásku.
Terezie z Lisieux citáty
On nevolá tých, čo sú toho hodní, ale tých, ktorých sám chce.
Terezie z Lisieux
Často stačí jediné slovo, jediný milý úsmev, aby sme potešili znechuteného človeka.
Terezie z Lisieux citáty
Keby ste vedeli, akú hodnotu má v Ježišových očiach malé zrieknutie, usilovali by ste sa o ne ako lakomec, ktorý sa naháňa za pokladmi.
Terezie z Lisieux
Láska priťahuje lásku.
Terezie z Lisieux citáty
Milovať znamená dať všetko a pridať seba samého.
Terezie z Lisieux
Nemôžete byť polovičatým svätým. Alebo budete celý, alebo nijaký.
Terezie z Lisieux
Pán poslúži si tými najslabšími nástrojmi, aby spôsobil zázraky.
Terezie z Lisieux
Keď človek miluje, dopúšťa sa mnohých hlúpostí.Terezie z Lisieux citáty
Láska vám dá krídla.
Terezie z Lisieux
Aby sme mohli z lásky umrieť, musíme z lásky žiť.
Terezie z Lisieux citáty
Boh mrhá svojimi najväčšími pokladmi a dáva nám ich zadarmo.
Terezie z Lisieux
Dávajme a nepočítajme. Jedného dňa nám Pán povie: Teraz je rad na mne!
Terezie z Lisieux citáty
Iba láskou sa môžeme zapáčiť Bohu.
Terezie z Lisieux
Je veľmi ľahko písať pekné veci o utrpení. Ale písanie nezanmená nič. Aby človek vedel, čo je utrpenie, najprv musí sám trpieť.
Terezie z Lisieux citáty
Keď skutočne milujeme, tešíme sa zo šťastia milovanej osoby.
Terezie z Lisieux
Láska mi dala kľúč k môjmu povolaniu.
Terezie z Lisieux
Láska nesmie spočívať v citoch, ale musí sa prejavovať v skutkoch.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt