Neděle, 16. prosinec 2018 | Svátek má Albína Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Sigmund Freud (1856 – 1939)


Známý lékař a psychiatr Habsburské monarchie. Proslul především jako autor teorie psychoanalýzy.
1 2 3 Další
Sigmund Freud
Milovat znamená uvolňovat napětí.Freud citáty
Kultura je něco, co bylo uloženo zdráhající se většině menšinou, která se dokázala zmocnit donucovacích prostředků.
Freud
Manžel je vlastně vždycky jen jakási náhražka milovaného muže, ne muž sám.
Freud Sigmund citáty
Ten, kdo použil poprvé místo oštěpu nadávky, stal se zakladatelem civilizace.
Freud Sigmund
Humor obsahuje složku krutosti bezmyšlenkovitě rozdávané nebo zálibně přijímané.
Sigmund Freud citáty
Pravá láska je velké umění být činným v duši.
Sigmund Freud
Rozum a zkušenost nemohou být v opozici natrvalo.
Freud Sigmund citáty
Básník dělá totéž co hrající dítě. Vytváří fantazijní svět, který bere velmi vážně, tj. investuje do něho velká efektivní kvanta, ale zároveň ho ostře odlišuje od skutečnosti.
Freud
Tajemství našeho konání spočívá ve vyléčení láskou.
Freud Sigmund
Lidská bytost zůstává do jisté míry narcistickou, i když už člověk našel vnější objekty pro své libido.
Sigmund Freud
Války nemohou přestat, dokud národy žijí v tak různorodých životních podmínkách...Sigmund Freud citáty
Člověk se učí oceňovat jako výhodu to, že je milován, a je s to vzdát se pro ni jiných výhod.
Sigmund Freud
Blud samozřejmě nikdy neodhalí ten, kdo jej dosud sám sdílí.
Freud citáty
Snášet život zůstává přece první povinností všech žijících. Iluze ztrácejí jakoukoli hodnotu, jestliže nám v tom překáží.
Freud Sigmund
Individuální svoboda není žádným kulturním statkem.
Freud Sigmund citáty
Žádný životopis nevyjasní záhadu podivuhodného nadání, jež stvořilo umělce, a nepomůže nám lépe pochopit hodnotu a působení jeho díla.
Sigmund Freud
Nevědomost je nevědomost. Nevyplývá z ní žádné právo něčemu věřit.
Sigmund Freud citáty
Milovat znamená povolovat napětí.
Sigmund Freud
Věřící člověk je k obsahům náboženství v jistém smyslu citově vázán.
Freud Sigmund
Kriminálník je dospělý, který se chová jako dítě.
1 2 3 Další
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt