Pondělí, 04. prosinec 2023 | Svátek má Barbora Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Šalamoun (970 – 933)


Za jeho vlády dosáhlo království největšího hospodářského a územního rozmachu, po jeho smrti se však v důsledku rozporů mezi jeho syny rozdělilo království na dvě části: na severní Izraelské království a jižní Judského království. Šalomoun také nechal v Jeruzalémě vystavět Chrám, který byl až do jeho zničení roku 586 př. n. l. střediskem židovského kultu. Šalomounovu vládu popisuje biblická 1. kniha královská a 2. Paralipomenon.
1 2 3 Další
Šalamoun
Syn je moudrý tam, kde je otcovské ukázňování, ale posměvač je ten, kdo neslyšel přísné napomenutí.Šalamoun citáty
Raději potkat medvědici, zbavenou mláďat, než hlupáka s jeho pošetilostí.
Šalamoun
Dejte dobrý nápoj příchozímu, dejte vína tomu, kdo má špatnou náladu, aby se napil a svůj zármutek zapomněl.
Šalamoun citáty
Odkládaným očekáváním onemocní srdce, ale když vytoužená věc skutečně přijde, je stromem života.
Šalamoun
Někdo vynáší řeči podobné meči probodajícímu, ale jazyk moudrých jest lékařství.
Šalamoun citáty
Moudrý má oči v své hlavě, blázen však chodí ve tmě; a poznal jsem, že oba čeká stejný osud.
Šalamoun
Silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob žárlivost.
Šalamoun citáty
Štědrá duše, ta ztuční, a kdo velkoryse svlažuje jiné, bude také sám velkoryse svlažován.
Šalamoun
Nestaň se moudrým ve svých vlastních očích.
Šalamoun
Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí.
Šalamoun
Také i blázen, mlče, za moudrého jmín bývá, a zacpávaje rty své, za rozumného.Šalamoun citáty
Jako ocet pro zuby a jako dým pro oči, takový je lenoch pro ty, kdo ho vysílají.
Šalamoun
Syn, který jedná s pochopením, v letní době shromažďuje; syn, který jedná hanebně, během žně tvrdě spí.
Šalamoun citáty
Účelem je, abys chodil cestou dobrých lidí a aby ses držel stezek spravedlivých.
Šalamoun
Chutný bývá někomu chléb falše, ale potom ústa jeho pískem naplněna bývají.
Šalamoun citáty
Falešný svědek nezůstane bez pomsty, a kdo lže, neujde.
Šalamoun
Řeč měkká odvracuje hněv, ale řeč vzpurná vzbuzuje prchlivost.
Šalamoun citáty
Nežádej krásy její v srdci svém, a nechať tě nejímá víčky svými. Nebo pro ženu nevěstku přicházejí o všecko až na kus chleba, anobrž žena cizoložnice drahou duši ulovuje.
Šalamoun
Víno působí, že i moudrý zbloudí.
Šalamoun
Hloupý věří každému slovu, ale opatrný šetří kroku svého.
1 2 3 Další
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt