Neděle, 04. červen 2023 | Svátek má Dalibor Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Quintilian


Quintilian
Vše, co se rodí, umírá. - Deficit omne, quod nascitur.Quintilian citáty
Bůh neodlišil člověka od smrtelných bytostí ničím jiným více než schopností mluvit.
Quintilian
Ti, kdo se chtějí zdát hloupým vzdělaní, jsou vzdělanými považováni za hloupé.
Quintilian citáty
Pravá krása není nikdy oddělena od užitečnosti.
Quintilian
Každý si přeje, aby byly vytýkány spíše cizí chyby než jeho vlastní.
Quintilian citáty
Největším plodem studia a plným úspěchem práce je schop­nost improvizovat.
Quintilian
Nezáživný učitel je jako vyprahlá půda pro něžné rostliny.
Quintilian citáty
Prvním požadavkem výmluvnosti je jasnost.
Quintilian
Nic není sladší než pomsta.
Quintilian
Paměť má dvojí přednost: snadno zachycuje a věrně uchovává.
Quintilian
To samé není všude ani dovoleno, ani slušné.Quintilian citáty
Šaty dělají člověka.
Quintilian
Veškeré učení se opírá především o paměť, učíme se zbytečně, jestliže nám vymizí z paměti, co se naučíme. Někteří lidé věřili, že je darem přírody a ničím jiným, avšak ona se zvětšuje pěstováním, tak jako všechno ostatní. Můžeme dokonce říci, že se nic tak nezvětšuje, věnuje-li se tomu péče, a nic tak nehyne, je-li to zanedbáváno, jako paměť.
Quintilian citáty
Ne bezdůvodně Řekové tvrdili, že každý mluví tak, jak žije.
Quintilian
Člověk, který zlé hovoří, liší se od toho, který zlé koná, jen nedostatkem odvahy.
Quintilian citáty
Každé slovo, které neslouží ani k pochopení, ani k ozdobě, lze nazvat chybným.
Quintilian
Lhář musí mít dobrou paměť.
Quintilian citáty
Je to příliš velká cena za smích, jestliže spočívá v újmě na cti.
Quintilian
Je to nadšení a síla ducha, co činí lidi výmluvnými.
Quintilian
Dobré mravy se udržují vůlí.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt