Středa, 29. březen 2023 | Svátek má Taťána Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Pythagoras (582 – 496)


Řecký matematik, astronom a filozof.
Pythagoras
Nejkratší odpovědi Ano a Ne vyžadují nejdelšího rozmýšlení.Pythagoras citáty
Úlohou výchovy je probudit v člověku génia.
Pythagoras
Žij tak, aby se z tvých přátel nestali nepřátelé a z tvých nepřátel aby se stali přátelé.
Pythagoras citáty
Nikdy si v modlitbě nežádej něco přímo pro sebe. Jak můžeš vědět, co je pro tebe dobré?
Pythagoras
Duha jsou letokruhy slunce.
Pythagoras citáty
Lidé nedbají o vlastní potomky, nýbrž je náhodně a naprosto lehkomyslně plodí a potom zcela ledabyle vychovávají. To je nejhlavnější příčinou špatnosti a ničemnosti většiny lidí.
Pythagoras
Pravé a dokonalé přátelství znamená spojit mnoho srdcí a těl v jedno srdce a jediného ducha.
Pythagoras citáty
Mlč, anebo řekni něco, co je lepší než mlčení.
Pythagoras
Poznáš, že lidé sami si působí všechny své strasti.
Pythagoras
Přátelství je rovnost.
Pythagoras
Zvíš, že zlo, jež lidi zžírá, ovocem je jejich volby; a že hledají ti ubožáci mimo sebe blaho, jenž pramen nosí v sobě.Pythagoras citáty
Hudba velmi prospívá zdraví, když ji náležitě užíváme.
Pythagoras
Mlč, nebo řekni něco, co je lepší než mlčení.
Pythagoras citáty
Bohové dali člověku dvě ruce proto, aby je neobtěžoval s každou maličkostí.
Pythagoras
Chceš-li usnout, neotvírej oči, dokud nerozebereš všechny své dnešní skutky.
Pythagoras citáty
Život se podobá shromáždění při hrách. Jako tam jedni přicházejí, aby závodili, druzi za obchodem a třetí, nejlepší, jako diváci, tak se v životě rodí jedni, lidé otročtí, jako lovci slávy i bohatství, a druzí, filosofové, jako lovci pravdy.
Pythagoras
Filozofové jsou lovci pravdy.
Pythagoras citáty
Duha je stáří slunce.
Pythagoras
Nejmoudřejší je číslo.
Pythagoras
Zlato se zkouší ohněm, žena zlatem, muž ženou.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt