Úterý, 21. květen 2024 | Svátek má Monika Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Ptahhotep


Egyptský vezír v době vlády faraona Džedkarea Isesiho kolem roku 2350 př. n. l.
 
Ptahhotep
Služ svému duchu po celý svůj život, nečiň více, než se ti nařizuje, a neubírej času vyměřeného potřebám tvého srdce.Ptahhotep citáty
Pobývej s přítelem, teprve když ukončil svoji práci, aby jeho záležitosti neutrpěly.
Ptahhotep
Chceš-li zachovat přízeň domu kam přicházíš jako přítel, vyhýbej se styku s jeho ženami.
Ptahhotep citáty
Odvracej svůj obličej a kroť se, když plameny vášně zachvátí své srdce.
Ptahhotep
Jestliže si přeješ zachovat přátelství v domě, do něhož vstupuješ jako syn, bratr nebo přítel - ať už jsi v jakémkoli postavení - chraň se tam sblížit s ženami!
Ptahhotep citáty
Kdo je schopný naslouchat, je schopný i mluvit, a ten, jenž poslouchá, je majitelem všeho prospěšného.
Ptahhotep
I nejlepší člověk přichází do hříchu.
Ptahhotep citáty
Nebuď pyšný na své vědění, raď se s nevědomým jako se vzdělaným, neboť umění žít je nesnadné. Někdy ti může dát dobrou radu i otrokyně, jež slouží u tvého mlynáře.
Ptahhotep
Kdo dobře poslouchá, dobře mluví.
Ptahhotep
Chraň se mluvit, když ti naslouchá znalec.
Ptahhotep
Máš mluviti jen tehdy, když věci rozumíš. Ten, kdo mluví ve shromáždění, má být umělcem; mluvení je těžší než kterákoliv jiná práce a jen tomu slouží, kdo je ovládá dokonale.Ptahhotep citáty
Dobrý výrok je skrytější než drahokam, avšak nalezneš ho i u otrokyň drtících obilí.
Ptahhotep
I když všecko, oč tě někdo prosí, se nemůže stát, úlevou srdci je dobré vyslechnutí.
Ptahhotep citáty
Nemluv příliš a vypravuj jen, co jsi viděl.
Ptahhotep
Neztrácej ani o hodinu více, než je třeba k péči o tvůj majetek - bohatství se dostaví, i když hovíš svým touhám, a naopak není z bohatství prospěchu, když jsou zanedbávány.
Ptahhotep citáty
Odhoď starosti, jako kormidelník, když přistane k zemi.
Ptahhotep
Kdo se rmoutí celý den, nezažije příjemného okamžiku. Kdo se veselí celý den, nezaslouží si domácnost.
 
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt