Sobota, 26. listopad 2022 | Svátek má Artur Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Pearl S. Bucková


 
Pearl S. Bucková
City jednou umrtvené, se dají ještě vzkřísit, ale jen dočasně.Bucková citáty
Lásku si nelze vynutit ani vyloudit lichotkami, přichází sama, nehledaná, nečekaná, nežádaná.
Bucková
Nejnebezpečnějšími nemocemi srdce jsou vždy nenávist, závist a lakota.
Bucková Pearl S. citáty
Každá nešťastná láska zčeří v člověku hladinu jeho duše jako kámen hozený do vody.
Bucková Pearl S.
Kdo chce uzavřít manželství z rozumu, musí se oženit z lásky.
Pearl S. Bucková citáty
Každý někomu uvízne v srdci, i když si na něj nečiní nárok.
Pearl S. Bucková
Najzákernejšou srdcovou chorobou je nenávisť, závisť a lakomstvo.
Bucková Pearl S. citáty
Moudré je vzdát se dohasínající lásky dříve, než jsme k tomu donuceni i okolnostmi.
Bucková
Mít někoho rád je jen jedna stránka věci - ta pohodlnější. Snášet se s ním, ta druhá - ta plná nedorozumění.
Bucková Pearl S.
Hovor o lásce žádá vždy svůj čas. Není to slovo, které by bylo možno ledabyle vyslovit jedním dechem s jinými obyčejnými slovy.
Pearl S. Bucková
Malá láska, která je stále obměňována, má delší trvání než velká, která strnula ve svém vývoji.Pearl S. Bucková citáty
Srdce je záclona, jež lidem často zaclání ve výhledu.
Pearl S. Bucková
Mám vás vojáků až po krk! Nic neděláte a vyžadujete, abychom vás živili.
Bucková citáty
Žena je kořenem, muž stromem. Strom vyroste vysoko jen tehdy, má-li silné kořeny.
 
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt