Úterý, 05. prosinec 2023 | Svátek má Jitka Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Konfucius (552 – 551)


Čínský filozof a státník, z jeho učení vychází konfucianismus.
1 2 3 Další
Konfucius
Je lepší položit otázku a vypadat hloupě pět minut, než se vůbec nezeptat a být hloupý celý život.Konfucius citáty
Mladí potřebují radost a lásku, dospělí práci a přátelství, staří mír a pokoj.
Konfucius
Třemi cestami můžeme dojít k moudrosti: První je cesta zkušenosti - to je cesta nejtěžší. Druhá je cesta napodobení - to je cesta nejlehčí. Třetí je cesta přemýšlení - to je cesta nejušlechtilejší.
Konfucius citáty
Jak mohou lidé zbabělí a nečestní sloužiti knížeti? Takoví se třesou strachem, zda budou schopni úřad vykonávat. Ve chvíli, kdy úřad dostanou, třesou se strachem, aby o něj nepřišli. Začnou-li se třást strachem, aby o úřad nepřišli, není nic, čeho by nebyli schopni, aby si úřad udrželi.
Konfucius
Když jsi přišel na svět, plakal jsi a všichni se radovali. Žij tak, aby všichni plakali, až budeš svět opouštět.
Konfucius citáty
Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné.
Konfucius
Co nechci, aby jiní činili mně, ani já nečiním jiným. [Čiň druhým, co chceš, aby druzí činili tobě. - pozitivní formulace ctnosti žen]
Konfucius citáty
Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.
Konfucius
Uvidíš-li ušlechtilého, snaž se mu vyrovnat; uvidíš-li špatného, zpytuj své svědomí. [Až potkáš dobrého člověka, uvažuj, jak by ses mu vyrovnal, až potkáš nedokonalého člověka, jdi do sebe a zkoumej se.]
Konfucius
Lepší je zapálit alespoň malou svíčku než proklínat tmu.
Konfucius
Ctnost nezůstává opuštěným sirotkem; musí nezbytně míti sousedy.Konfucius citáty
Činy konejme rozhodně, mluvme však obezřetně.
Konfucius
Když se vydáš na cestu pomsty, musíš vykopat dva hroby.
Konfucius citáty
Sto mužů může postavit tábor, jenom žena dokáže vytvořit domov.
Konfucius
Jsi tím, o čem jsi přemýšlel.
Konfucius citáty
Nepoznal jsem muže, který by miloval ctnost více než ženy.
Konfucius
Když se šíp mine cíle, viní z toho střelec sama sebe, a ne druhého člověka. Tak si počíná i mudrc.
Konfucius citáty
Odpouštět a neživit v sobě zlobu jsou prostředky k nápravě ostatních. Pomstou, odplatou a hněvem nemohou být křivdy odčiněny. Zlo může být vyloučeno jen dobrem. Pomsta může zplodit jen novou křivdu nebo prodloužit již trvající nepřátelství. Shovívavost a odpouštění jsou potřeby k nápravě ostatních.
Konfucius
Náš největší úspěch nespočívá v tom, že nikdy nepadneme, ale v tom, že vždy se zase pozvedneme, kdykoliv padneme.
Konfucius
Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!
1 2 3 Další
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt