Pondělí, 15. duben 2024 | Svátek má Anastázie Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

kniha Talmud


kniha Talmud
Bůh nestvořil ženu z mužovy hlavy, aby mu poroučela, ani z jeho nohou, aby byla jeho otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby byla blízká jeho srdci.Talmud citáty
Nenávist k ostatním ničí tvou vlastní duši.
Talmud
Kdo je moudrý? - Kdo se u každého něčemu přiučí. Kdo je silný? - Kdo se umí ovládat. Kdo je bohatý? - Kdo je spokojen se svým osudem.
Talmud kniha citáty
Nic tak neobměkčí srdce, jako vědomí vlastní viny, a nic srdce nedělá tak tvrdým, jako vědomí, že máme pravdu.
Talmud kniha
Buď vždy pravdivý, zvláště však k dítěti. Splň vše, co mu slíbíš, abys je nenaučil lži.
kniha Talmud citáty
Člověk přichází na svět se zaťatými pěstmi, jako by pravil: "Celý svět je můj." Odchází z něho s nataženými dlaněmi, jako by říkal: "Podívej se, nic si s sebou neberu."
kniha Talmud
Nejlépe poznáme charakter člověka v peněžních záležitostech, při pití a v hněvu.
Talmud kniha citáty
Modlitba ze zvyku není upřímná.
Talmud
Neodpouštěj sobě a budeš snadno odpouštět druhým.
Talmud kniha
Každá tělesná práce zušlechťuje člověka. Neučit svého syna tělesně pracovat je stejné jako připravovat ho k loupeži.
kniha Talmud
Co je zaseto násilím a nepravdou, hnije, chřadne a beze stopy mizí.kniha Talmud citáty
Někteří tví přátele tě chválí, jiní haní; drž se těch, kdo tě haní, a vzdej se těch, kdo tě chválí.
kniha Talmud
Mnohému jsem se naučil u svých učitelů, ještě více u svých druhů, ale nejvíce u svých žáků.
Talmud citáty
Važ si starce i tehdy, kdyby ze stařecké slabosti pozapomněl svých vědomostí.
Talmud kniha
Jako vody neudrží se na výšinách a hromadí se v nížinách, tak ctnost neudrží se v lidech, kteří se povyšují, nýbrž udržuje se v lidech pokorných.
Talmud kniha citáty
Motlitba ze zvyku není upřímná.
kniha Talmud
Člověk myslí, Bůh se směje.
kniha Talmud citáty
Tvůj přítel má přítele a přítel tvého přítele má přítele, proto buď opatrný.
kniha Talmud
Vášeň je zprvu pavučinou, potom lanem. Je zprvu v domě cizincem, potom hostem, nakonec pánem.
Talmud kniha
Kdo si nevzal ženu, toho jako by byla jen půle.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt