Středa, 01. únor 2023 | Svátek má Hynek Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Johannes Kepler (1571 – 1630)


Významný německý matematik a astronom.
 
Johannes Kepler
Cesty, kterými lidé pronikají k podstatě nebeských dění, mi připadají téměř stejně podivuhodné jako tyto jevy samy.



Kepler citáty
Geometrie má dva poklady: pythagorovu větu a zlatý řez. První má cenu zlata, druhý připomíná spíše drahocenný kámen.
Kepler
Bůh je veliký a veliká je jeho moc, nekonečná jeho moudrost. Chvalte ho svou řečí, nebe i země, slunce, měsíci a hvězdy! Ať ho, pokud jen mohu, velebí i moje duše - jeho, Tvůrce a Pána! Jemu buď chvála a čest i sláva na věčné věky. Amen!
 




© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt