Neděle, 25. červenec 2021 | Svátek má Jakub Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Jean Dutourd (1930 – 2011)


Francouzský romanopisec. Během německé invaze do Francie při druhé světové válce byl zajat ve věku dvanácti let, ale podařilo se mu útéct. Vrátil se do Paříže, kde vystudoval filozofii.
1 2 3 4 Další
Jean Dutourd
Člověk musí být ve střehu, vědět, že nemá nic jisté, bezustání se chvět. Svět je nesmírně těžký. Je to jeho vlastnost. Jakmile se nadlehčí, lidé se nadechnou a už jásají. Jsou opojeni prostorem a modrem jako papíroví draci vypuštění k nebi. Myslí si, že se šňůra přetrhla, že budou donekonečna stoupat. Chudáci! Právě v tu chvíli by si měli dávat největší pozor. Šňůra se nepřetrhla. Napne se naráz, když to nejmíň čekáme. A v minutě je všechno na zemi.Dutourd citáty
Člověk není nikdy hloupý, když podlehne lásce. Hloupé, neodpustitelné je bránit se jí.
Dutourd
Bůh dovede žertovat a mást. To ďábel je slavnostně vážný, ďábel je logický. Uspává naší důvěru všemi kličkami rozumu.
Dutourd Jean citáty
Inteligentní lidé jsou všeobecně dost rádi podezíraví. Říkají si, že jejich duševní mohutnost je chrání před slepotou; že i když se vznášejí v nadoblačných výšinách, neztrácejí přitom ze zřetele malé temné body života.
Dutourd Jean
Myšlenka a čin jsou dva prostředky, kterými člověk poznává sám sebe.
Jean Dutourd citáty
Zklamání je nejpůsobivější prostředek, jak přivést lidi na správnou cestu.
Jean Dutourd
Láska, má-li vydržet, potřebuje překážky, odpor, dráždidlo, čekání, skrývačky.
Dutourd Jean citáty
Krása je často na překážku lásce. Předem bere odvahu.
Dutourd
Rodinné patriotství, jako každé jiné, dělá z člověka nelítostného a zaslepeného tvora.
Dutourd Jean
Lidé se mnohem více odhalí v dopise než v pohybu či v řeči.
Jean Dutourd
Lidé si libovolně vytvářejí obraz svých příbuzných nebo přátel. A když se potom ta jistá osoba nechová shodně s jejich představou, křičí: "Ty jsi se změnil, já tě nepoznávám!"Jean Dutourd citáty
Člověk si opravdu uvědomí marnost a nicotnost věcí, až když je má.
Jean Dutourd
Nepatrné cestičky vedou na veliké paseky.
Dutourd citáty
Počínající láska je tak hezká, dojemná, i když je nízká. V počáteční, v každé, je vznešená záře. Je to pokaždé stejný zázrak jako stvoření světa.
Dutourd Jean
Člověk nikdy nedostane to, po čem touží, ve chvíli, kdy po tom touží.
Dutourd Jean citáty
Zlo je svým projevem fascinující, nikdo jeho kouzlu neunikne.
Jean Dutourd
Paměť zamilovaného člověka je schopna podivných přemetů.
Jean Dutourd citáty
Ženy rády objímají svého včerejšího milence před očima milence zítřejšího.
Jean Dutourd
Umění není demokratické. V umění nemusí vždycky nutně vyhrát dobrý žák. Vyhraje vyvolený, ten, který se rodí s malou hudbou v sobě a umí vidět pravdu světa.
Dutourd Jean
Velcí duchové nejsou zábavní.
1 2 3 4 Další
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt