Neděle, 26. květen 2024 | Svátek má Filip Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Ján Pavol II. (1920 – 2005)


264. pápež.
Ján Pavol II.
Cirkev ďakuje za všetky ženy a za každú osobitne.Ján Pavol II. citáty
Človek je základnou cestou, po ktorej ide cirkev... ale je rovnako cestou pre každého človeka.
Ján Pavol II.
Kto miluje, ten chce darovať seba samého.
Ján Pavol II. citáty
Dejiny učia, že demokracia bez hodnôt sa rýchlo premieňa na jasnú alebo kamuflovanú totalitu.
Ján Pavol II.
Keď niekto hovorí v Božom mene, nesmieme sa pozerať na hodinky.
Ján Pavol II. citáty
Kresťanský život nie je v tom, aby sme veľa premýšľali, ale aby sme veľmi milovali.
Ján Pavol II.
Láska je výzva, ktorú nám Boh ustavične opakuje, možno preto, aby nás povzbudil vzdorovať osudu.
Ján Pavol II. citáty
Máte veľkú šancu dosiahnuť slobodu a plnosť života, a to nemožno sebeckým hľadaním vlastných výhod, ale len otvorením sa láske. Povolanie k láske je vaším základným povolaním. Ježiš vás volá k tejto ceste. Odpovedzte mu áno. Lež v cieli Kristovej lásky, prekročíte ponižujúce hranice sebectva, stanete sa budovateľmi Európy a nového Sveta.
Ján Pavol II.
Mučeníctvo nás spája so všetkými veriacimi v Krista, tak na Východe, ako aj na Západe, s ktorými ešte stále očakávame plné cirkevné spoločenstvo.
Ján Pavol II.
Slobodné a bezvýhradné darovanie vášho života Kristovi a blížnym je asi tým najnaliehavejším svedectvom pre spoločnosť, v ktorej sa zisk stal idolom.
Ján Pavol II.
Spoločenské komunikačné prostriedky sa môžu veľmi pričiniť o jednotu medzi ľuďmi.Ján Pavol II. citáty
Svet potrebuje Božích šialencov ... akým bol Kristus, alebo sv. Vojtech, Stanislav, alebo Maximilián Mária Kolbe ... ktorí mali odvahu milovať a neodradila ich žiadna obeta. [Światu ... potrzeba Bożych szaleńców, ... jak Chrystus, jak Wojciech, Stanisław czy Maksymilian Maria Kolbe ..., którzy będą mieli odwagę miłować i nie cofną się przed żadną ofiarą. (pl)]
Ján Pavol II.
Uznať zlyhania je úkon statočnosti a odvahy.
Ján Pavol II. citáty
Úloha brániť ľudskú dôstojnosť a napomáhať verejné blaho nie je ľahká, pretože médiá nemožno použiť iba na hlásanie evanjelia. Mohli by ho naopak v srdciach ľudí umlčať.
Ján Pavol II.
Ak máme správne chápať a hodnotiť, musíme si vytvoriť oázu ticha, ponoriť sa do seba a do modlitby.
Ján Pavol II. citáty
Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.
Ján Pavol II.
Boh nepotrebuje čiastočných kresťanov, ale plnokrvných katolíkov.
Ján Pavol II. citáty
Mária je cesta, ktorá vedie ku Kristovi.
Ján Pavol II.
Misionárske poslanie nikdy neničí, ale preberá, čo je dobré a buduje nové.
Ján Pavol II.
Pre ekumenický proces je nutné prejsť cez "uzdravenie spomienok", teda cez kolektívne zbavenie sa ničím nepodložených tvrdení, ktoré vytvárajú emocionálne rany.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt