Úterý, 26. září 2023 | Svátek má Andrea Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Jan Neruda (1834 – 1891)


Významný český básník a novinář.
1 2 3 Další
Jan Neruda
Všichni silní lidé milují život.Neruda citáty
Kdo ničemu nevěří, tomu také nic nevěřím.
Neruda
Vše na světě má své meze, i ta lidská dobrota, a bývají v žití dobrého okamžiky, kde se z nejtrpělivějšího osla divý lev stane.
Neruda Jan citáty
Za hrdost platí se samotou.
Neruda Jan
Není smutnějšího pohledu nad muže před zrcadlem.
Jan Neruda citáty
Nejšťastnější muž je ten, který se podle měsíčku zpravuje: čtvrť života prospí, čtvrť proběhá a zbylé dvě čtvrtě pokorně rohy nosí, jež mu žena nasadila.
Jan Neruda
Ach, bože, žena, jaký je to divný sklad, co při ní krásy a co velkých vad.
Neruda Jan citáty
Bude-li každý z nás z křemene, je celý národ z kvádrů.
Neruda
Není smutnějšího podívání nad muže před zrcadlem.
Neruda Jan
Humor a satira jsou jako milenec a milenka. Kde jednoho není, tam druhý smutně hledí.
Jan Neruda
Lidé obyčejně chtějí tím se zdát, čím nejsou.Jan Neruda citáty
Moudré je říct si každého dne: "Kéž si uchovám lásku k životu".
Jan Neruda
Na všechen způsob bude mít naše divadlo tu slávu, že jeho stavba trvala nejdýl ze všech divadel na světě! A bude-li konečně jednou dostavěno, což se řadou nepředvídaných náhod přece snad může někdy přihodit, budou dávno mrtvi už i vnukové těch, kteří na divadlo přispívali proto, aby se v něm hrálo, a nikdo se nebude více pamatovat, proč byla budova ta vlastně vystavena. Jde to s naší stavbou divadelní kupředu jako s českou politikou a jako se vším u nás. (o stavbě Národního divadla)
Neruda citáty
Největší chyba lidí je, že se jinak pohybujou ve společnosti než doma.
Neruda Jan
Pomluva nepřítomných je hlavní částí našich rozprav. Kdyby se veškeré lidstvo sešlo na jediném místě, nevědělo by brzy, o čem mluvit.
Neruda Jan citáty
Lidé obyčejně chtějí být tím, čím nejsou.
Jan Neruda
Ženská je anděl, veselka přestavuje její pád; proto vidíme v milence anděla, v ženě pak - ďábla.
Jan Neruda citáty
Humor a satira jsou jako milenec a milenka; kde jednoho není, tam druhý smutně hledí.
Jan Neruda
Dějiny lidstva podobají se mně věčnému stavění babylónské věže. Lidstvo sobě vzpomene na jiný kousek nebe a chce k němu věž vystavět. Pachtí se dost dlouho za svým cílem; náhle však se rozpadne v několik náhledů, lidé sobě nerozumějí a staví znovu za novým cílem - zase zbytečně.
Neruda Jan
Básník cítí se hloupým nejspíš tenkráte, když má napsat nad prostičkou lyrickou píseň titul.
1 2 3 Další
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt