Úterý, 21. květen 2024 | Svátek má Monika Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Isaac Asimov (1920 – 1992)


Veľmi plodný americký spisovateľ a biochemik ruského pôvodu.
 
Isaac Asimov
Ak mám pravdu, (náboženskí fundamentalisti) nepôjdu do neba, lebo žiadneho neba niet. Ak majú pravdu oni, nepôjdu do neba, lebo sú pokrytci. [en: If I am right, then (religious fundamentalists) will not go to Heaven, because there is no Heaven. If they are right, then they will not go to Heaven, because they are hypocrites.]Asimov citáty
Neverím v posmrtný život, a tak nemusím tráviť celý môj život v strachu pred peklom, alebo v ešte väčšom strachu pred nebom. Nech sú muky pekla akékoľvek, myslím že nuda v nebi by bola ešte horšia. [en: I dont believe in an afterlife, so I dont have to spend my whole life fearing hell, or fearing heaven even more. For whatever the tortures of hell, I think the boredom of heaven would be even worse.]
Asimov
Písanie je pre mňa jednoducho myslenie cez moje prsty. [en: Writing, to me, is simply thinking through my fingers.]
Asimov Isaac citáty
Nelze upírat svobodu nikomu, kdo má natolik vyspělé myšlení, že chápe její smysl a touží po tomto stavu.
Asimov Isaac
Lidé svou smrtelnost snášejí jen proto, že platí všeobecně.
Isaac Asimov citáty
Rozlišujme pití a pijanství. K druhému se uchylujme jen tehdy, když tíže života láme nám páteř.
Isaac Asimov
Nepsaný zákon Národní americké společnosti pro výrobu robotů: Žádný zaměstnanec se nedopustí stejné chyby dvakrát. Hned po první je propuštěn.
Asimov Isaac citáty
Emocionálne som ateista. Nemám žiadne fakty, aby som dokázal, že Boh neexistuje, ale tak silne to tuším, že nechcem strácať čas. [en: Emotionally, I am an atheist. I dont have the evidence to prove that God doesnt exist, but I so strongly suspect he doesnt that I dont want to waste my time.]
Asimov
Keby mi doktor povedal, že mám len šesť minút života, nepremýšlal by som. Písal by som o trochu rýchlejšie. [en: If my doctor told me I had only six minutes to live, I wouldn’t brood. I’d type a little faster.]
Asimov Isaac
Ak vedomosti môžu vytvárať problémy, nie je to ignorantstvo čo ich vie vyriešiť.
Isaac Asimov
Nebojím sa počítačov. Bojím sa ich nedostatku. [en: I do not fear computers. I fear lack of them.]Isaac Asimov citáty
Nie je nič desivé na nekonečnom bezsennom spánku. Určite je to lepšie ako nekonečné muky v pekle a nekonečná nuda v nebi. [en: There is nothing frightening about an eternal dreamless sleep. Surely it is better than eternal torment in Hell and eternal boredom in Heaven.]
Isaac Asimov
Správne čítaná Biblia je najmocnejšou silou pre ateizmus, akú si vieme predstaviť. [en: Properly read, the Bible is the most potent force for atheism ever conceived.]
Asimov citáty
Život je šťastný. Smrť je pokojná. Je to prechod, ktorý je nepríjemný. [en: Life is pleasant. Death is peaceful. Its the transition thats troublesome.]
Asimov Isaac
Najsmutnejší aspekt dnešného života je, že veda získava poznatky oveľa rýchlejšie, ako spoločnosť nadobúda múdrosť. [en: The saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.]
 
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt