Čtvrtek, 28. září 2023 | Svátek má Václav Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Gene Roddenberry (1921 – 1991)


Americký scenárista a producent.
 
Gene Roddenberry
Nie, starovekí astronauti nepostavili pyramídy - postavili ich ľudia, pretože sú bystrí a tvrdo pracujú. A Star Trek je o týchto veciach. [No, ancient astronauts did not build the pyramids - human beings built them because theyre clever and they work hard. And Star Trek is about those things. (angl.)]Roddenberry citáty
Nechajte ma snívať. [Let me dream. (angl.)]
Roddenberry
Otázka vedomia ma vždy zaujímala. Začalo sa to s otázkou "Sme naše telo alebo naše vedomie? Čo nás tvorí?" [The question of consciousness has always intrigued me. It starts with the question, Are we our bodies or are we our consciousness? What are we made up of? (angl.)]
Roddenberry Gene citáty
Počas celého života som mal toľko problémov s emóciami, a tak som si myslel, že by bola zábava napísať niekoho, kto ten problém nemá. [I have had so much trouble with emotion in my life I thought it just would be fun to write someone who didnt have that problem. (angl.)]
Roddenberry Gene
Science fiction je krásna hra a krásny zážitok. [Science fiction is a beautiful game, and a beautiful experience. (angl.)]
Gene Roddenberry citáty
Sme schopní veľkých vecí. A nepochybujem, že bytosti, čo prídu po nás budú schopné ešte väčších. Evolúcia sa s nami nezastaví: "Oh aké úžasné ľudstvo! Dokázali sme to!" Nedokázali. Evolúcia môže pokračovať do nekonečna. [Were capable of great things. And Ive no doubt that the creature that follows us will be capable of even more. Evolution didnt stop with us: "Oh great and beautiful mankind! Weve made it!" We havent. Evolution can go on forever. (angl.)]
Gene Roddenberry
Teraz máme na dosah dosiahnutie skoro všetkých snov ľudstva. [We have within reach, now, the attainment of almost every dream of mankind. (angl.)]
Roddenberry Gene citáty
V mojom živote bola otázka, jedna z tých veľkých. Čo je to človek? Aké elementy tvoria človeka? Je to hľadanie... na koľko elementov prídeš predtým, ako povieš "Áno, to je človek" tam, kde si predtým vravel, že to človek nie je. [Thats been a question, one of the big questions in my life. What is a human? What are the elements that make a human? Its a search for... how many elements do you get before you say, "Yes, its human," where before you were saying its not human. (angl.)]
Roddenberry
Ak má človek prežiť, musí sa naučiť mať radosť zo zásadných rozdielov mezdi ľuďmi a medzi kultúrami. Naučí sa, že rozdiely v myšlienkach a správaní sú očarujúce, sú časťou zaujímavej rozmanitosti života, nie niečím, čoho sa treba báť. [If man is to survive, he will have learned to take a delight in the essential differences between men and between cultures. He will learn that differences in ideas and attitudes are a delight, part of lifes exciting variety, not something to fear. (angl.)]
Roddenberry Gene
Náboženství není nic víc než náhražka za selhávající mozek.
 
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt