Pondělí, 30. leden 2023 | Svátek má Robin Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Friedrich Engels (1820 – 1895)


Německý politický filosof a ekonom, spoluzakladatel marxismu a vědeckého socialismu, vůdčí osobnost první i druhé Internacionály.
 
Friedrich Engels
Hegel jako první správně postihl vztah mezi svobodou a nutností. Svoboda je pro něj vhled do nutnosti. [Anti-Dühring, 1. díl, 11. kapitola (1878)]Engels citáty
Buržoazie všecko proměňuje ve zboží, tedy i dějepisectví. Patří k její povaze, k podmínkám její existence, že všechno zboží falšuje. Zfalšovala tedy i dějiny. A nejlépe se platí taková dějepisná díla, ve kterých je historie nejlépe zfalšována v zájmu buržoazie.
Engels
Fantastické zrcadlení vnějších sil, které ovládají každodenní život lidí, v jejich hlavách, zrcadlení v němž pozemské sily přijímají formu nadpozemských. V počátcích dějin se takto zrcadli především přírodní síly, které pak v dalším vývoji u různých národů prodělávají nejrozmanitější a nejpestřejší modifikace. Později nastupují na místo přírodních sil stále více společenské síly, jež stojí proti lidem stále více cize a nevysvětlitelně a ovládají je touž zdánlivě přírodní nutností jeho přírodní síly samy. Strach člověka před brutálností útlaku, bolesti a bídy ­takové jsou skutečné kořeny náboženství, zkoumaného v jeho dějinném vývoji. Moderní věda nemůže ovšem pohlížet na náboženství jen jako na odraz veliké bídy člověka v oblasti ideologie, nýbrž také jako na výraz protestu člověka proti skutečné bídě. V náboženské víře se často projevuje živelná potřeba skutečně lidských vztahů a štěstí na zemi.
Engels Friedrich citáty
Zavedením … nekonečně malého a nekonečně velkého ztratili matematikové, obvykle striktně etičtí, svoji ušlechtilost… Navždy tak z matematiky zmizel panenský stav absolutní platnosti a nevyvratitelných důkazů; byla nastolena říše polemik a dosáhli jsme bodu, kdy většina lidí používá derivace a integrály ne proto, že by jim rozuměli, co provádějí, nýbrž z pouhé důvěry, protože až dosud to vždy vycházelo.
Engels Friedrich
Proces poznávání je nahrazování větších nesmyslů nesmysly menšími.
Friedrich Engels citáty
Mnoho lidí odmítá dobré myšlenky jen proto, že nejsou od nich.
Friedrich Engels
Člověk je obratlovec, v němž si příroda uvědomuje sebe sama.
Engels Friedrich citáty
Katolická církev zakázala rozvod patrně proto, že se přesvědčila, že proti cizoložství právě jako proti smrti není léku.
Engels
Hoře lásky patří k největším a nejušlechtilejším lidským bolestem.
Engels Friedrich
Lidé jsou určováni poměry - ale pořádně jim to oplácejí.
Friedrich Engels
Každý hledá u druhého svou vlastní podstatu.Friedrich Engels citáty
Osobnost je charakterizována nejen tím, co dělá, ale i tím, jak to dělá.
Friedrich Engels
Dějiny se dělají tak, že konečný výsledek vyplývá vždy z konfliktů mnoha jednotlivých vůlí… Neboť co chce jeden, je mařeno druhým, a z toho vychází něco, co nikdo nechtěl.
Engels citáty
Hmota není výtvorem ducha, nýbrž duch sám je je jen nejvyšším produktem hmoty.
 
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt