Sobota, 12. červen 2021 | Svátek má Antonie Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Erich Fromm (1900 – 1980)


Německý a americký psycholog, humanistický filosof a sociolog. Představitel neofreudismu a západního marxismu.
1 2 3 4 Další
Erich Fromm
Nebyl-li schopen dát smysl svému vlastnímu životu, pokouší se dát mu smysl prostřednictvím dětí, ale nutně ztroskotá jak v sobě, tak v dětech.Fromm citáty
Láska je jediná a uspokojivá odpověď na otázku lidského bytí.
Fromm
Svoboda člověka záleží v jeho možnosti volit mezi existujícími reálnými alternativami.
Fromm Erich citáty
Člověk je jediný živočich, pro kterého je jeho vlastní bytí problémem, který musí řešit a kterému nemůže uniknout.
Fromm Erich
Člověk je nejbezmocnější ze všech zvířat, avšak tato biologická slabost je současně základnou jeho síly, protože je primární příčinou rozvoje všech specificky lidských vlastností.
Erich Fromm citáty
Aby mohla dávat nejen mléko, ale i med, musí být nejen dobrou matkou, ale také šťastným člověkem a toho mnoho lidí nedosáhne.
Erich Fromm
Svoboda je břemeno, břemeno rozhodování.
Fromm Erich citáty
Láska je akt víry, a kdo je slabý ve víře, je slabý také v lásce.
Fromm
Sobeckost a sebeláska zdaleka nejsou totéž, naopak jsou to protiklady. Sobecký člověk se nemiluje příliš, nýbrž příliš málo. Ve skutečnosti se nenávidí.
Fromm Erich
Člověk se nemůže naučit soustředění, nestane-li se citlivým sám k sobě.
Erich Fromm
Milovat je osobní zážitek, který může každý mít sám ze sebe.Erich Fromm citáty
Někteří uzavírají dvojspolek proti světu a své zdvojené sobectví pokládají za lásku a důvěrnost.
Erich Fromm
Všichni jsme jedno - ale každý z nás je jedinečná, neopakovatelná jsoucnost.
Fromm citáty
Člověk cítí nebo dělá, co se od něj očekává, že bude cítit a dělat.
Fromm Erich
Love is the only sane and satisfactory answer to the problem of human existence.
Fromm Erich citáty
Člověk je v přírodě podřízen jejímu diktátu, jejím nahodilostem, avšak zároveň tuto přírodu překračuje, poněvadž postrádá onu nevědomost, jež činí z živočicha její součást, něco, co je s ní jedno.
Erich Fromm
Člověk je jediným zvířetem, které se může nudit, pociťovat nespokojenost a cítit se vyhnaným z ráje.
Erich Fromm citáty
Víra v jiné vrcholí vírou v lidstvo.
Erich Fromm
Prodejní automaty nemohou milovat, mohou jen nabídnout balíček své osobnosti a doufat, že od kupce dostanou ten vykalkulovaný šesták.
Fromm Erich
Láska je umění; na světě není nic důležitějšího, než se tomuto umění naučit.
1 2 3 4 Další
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt