Středa, 29. listopad 2023 | Svátek má Zina Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Dominik Čipera (1893 – 1963)


Ministr veřejných prací, starosta Zlína, člen správní rady koncernu Baťa a.s., čestný občan města Zlína.
 
Dominik Čipera
Celý svůj život učil se sám a učil druhé.Čipera citáty
Dobré komunikace přímo zvou hosty do země, pravě tak jako dobré hotely je v ní udržují.
Čipera
Jde nám především o výchovu všech lidí bez rozdílu stáří, povolání, jmění a společenské příslušnosti.
Čipera Dominik citáty
Umělecké dílo, obraz, socha, hudební skladba je výrazem kázně a učí ukázněnosti tím nejúčinnějším způsobem - pouhou existencí, beze slov.
Čipera Dominik
V čem je například cena galerie? V tom, že tříbí vkus.
Dominik Čipera citáty
Vzájemná výměna myšlenek budí vzájemnou důvěru.
Dominik Čipera
Mám plnou důvěru v budoucnost naší práce.
Čipera Dominik citáty
Nepřestali jsme věřit své práci.
Čipera
První květen je dnem, který patří naší společné práci: hodnotíme ji, těšíme se z jejích výsledků, děláme plány do budoucna.
Čipera Dominik
První, co bych vám rád vložil na srdce, je, abyste si byli stále vědomi toho, že nejedete na cestu objevitelskou, ale pracovní a že jdete sloužit lidem. (K prodavačům odjíždějícím na Dálný východ)
Dominik Čipera
Tomáš Baťa byl velký, silný člověk a tvořil podmínky pro nový, silný život v době, kdy takřka po celém svět lidé naříkali na krizi, která zbavuje otce a živitele rodin zaměstnání, nedbaje jejich nejlepší vůle pracovat a starat se svědomitě o jejich ženy a děti.Dominik Čipera citáty
Tomáš Baťa celý svůj život věnoval povznesení blahobytu lidstva.
Dominik Čipera
Veškeré práce provádí obec v mezích svých vlastních finančních možností.
Čipera citáty
Vzrůst a rozvoj našeho města je výsledkem cílevědomé práce, důvěry a spolupráce.
Čipera Dominik
Za svůj rozvoj vděčí naše město Tomáši Baťovi, který dal základ k místním průmyslovým podnikům.
Čipera Dominik citáty
Žádná technika nevybuduje a neudrží obec - obec budují a drží jedině občané.
 
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt