Sobota, 31. červenec 2021 | Svátek má Ignác Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Denis Diderot (1713 – 1784)


Francouzský osvícenský spisovatel a filozof. Zabýval se mnoha vědními obory – filosofií, estetikou, teologií, matematikou, fyzikou.
1 2 3 Další
Denis Diderot
Spánek je prospěšný kdekoliv, ale v posteli by člověku bylo lépe.Diderot citáty
Nejlepší doktor je ten, pro něhož jste běžely a který nebyl doma.
Diderot
Rodit se, žít a umírat, to je jen změna formy.
Diderot Denis citáty
Srdce člověka je brzo klidné a brzo zas zastřeno mračny; ale srdce poctivce, podobno divadlu přírody, je vždy velké a krásné, ať je klidné nebo vzrušené.
Diderot Denis
Volný čas je důležitější součást našeho života.
Denis Diderot citáty
Volný čas je nejdůležitější součást našeho života.
Denis Diderot
Člověk si činí zásluhu před Věčným svými drobnými názory a Věčný, který jim naslouchá s výše svého trůnu a který zná svůj záměr, přijímá jeho hloupou chválu a usmívá se nad jeho domýšlivostí.
Diderot Denis citáty
Láska je maximální koncentrace ducha na jediný předmět vnímání.
Diderot
Člověk je sebou samým od přírody, stává se jiným člověkem prostřednictvím napodobení; srdce, které předstírá, není srdce, které má.
Diderot Denis
A vy jste se někdy domníval, že je na světě jediný přítel, který by se choval odmítavě k vaší ženě nebo k vaší dceři, jestliže si zamanula, že jí musí podlehnouti?
Denis Diderot
Člověk citlivý poslouchá popudů přírody a projeví výkřik svého srdce; v okamžiku, kdy tento výkřik zmírní nebo zesílí, není už sebou samým, nýbrž hercem, který hraje.Denis Diderot citáty
Člověk je jistě hodně nemotorný, není-li bohatý, a je nutno dovolit si všechno, aby se jím stal.
Denis Diderot
Hlas vědomí a cti je velmi slabý, když kručí v břiše.
Diderot citáty
Břicho je štědrým mecenášem ducha.
Diderot Denis
Láska ubírá ducha těm, kteří jej mají a dodává ho těm, kdo jej nemají.
Diderot Denis citáty
Zlé je, co má více vad než předností, a dobré je, co má více předností než vad.
Denis Diderot
Člověk nechce být ani vyrušován, ani rozptylován ve svých slastech.
Denis Diderot citáty
Prvním krokem k filosofii jsou pochyby.
Denis Diderot
Spánek je prospěšný za všech okolností, ale v posteli je člověku nejlíp.
Diderot Denis
Láska uberá z ducha tým, ktorí ho majú, a dodáva ho tým, ktorí ho nemajú.
1 2 3 Další
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt