Středa, 22. září 2021 | Svátek má Darina Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Blaise Pascal (1623 – 1662)


Francouzský matematik, fyzik a teolog.
1 2 3 4 5 Další
Blaise Pascal
Úcta a láska musejí být rozděleny tak dobře, aby se navzájem snášely bez toho, že by láska byla úctou utlačovaná.Pascal citáty
Dobro v tomto životě je nadějí pro život věčný.
Pascal
Představme si množství lidí v řetězech a všechny odsouzené k smrti; každého dne jsou někteří vražděni před očima ostatních; ti, kteří zůstávají naživu, vidí v osudu svých druhů svůj vlastní osud, s bolestí a bez naděje pohlížejí jeden na druhého a čekají, až i na ně dojde. Toto je obraz lidského údělu.
Pascal Blaise citáty
Štěstí je podivuhodné zboží: čím více dáte, tím více vám zůstane.
Pascal Blaise
Bezstarostně se řítíme do propasti, když jsme před ni postavili něco, co nám brání v pohledu na ni.
Blaise Pascal citáty
Rozdíl mezi klidem a jistotou mysli - jistotu poskytuje jen pravda, klid skýtá upřímné hledání pravdy.
Blaise Pascal
Chlad je příjemný proto, že se pak můžeme zahřát.
Pascal Blaise citáty
Popírat, věřit a pochybovat znamená pro člověka to, co pro koně běh.
Pascal
Lidé vyhledávají radovánky, zmítajíce se sem a tam jen proto, že cítí prázdnotu svého života, ale necítí prázdnotu té nové zábavy, která je vábí.
Pascal Blaise
Člověk je tedy jen přetvářka, lež a licoměrnost, o sobě i vůči ostatním. Nechce, aby mu drzí říkali pravdu; dává si pozor, aby ji druhým neříkal sám; a všechny tyto sklony, tak nesmiřitelné se spravedlností a rozumem, mají svůj přirozený kořen v jeho srdci.
Blaise Pascal
Spravedlnost a moc musí být jedno, aby se spravedlnost stala mocí a moc spravedlností.Blaise Pascal citáty
Člověk chce být velký, a vidí, že je malý; chce být šťastný a vidí, že je žalostný; chtěl by být dokonalý, a vidí, že má plno nedostatků; chtěl by aby ho lidé milovali a ctili, a vidí, že jeho vady si nezaslouží nic jiného, než aby si ho ošklivili a pohrdali jím.
Blaise Pascal
Všechno štěstí v životě závisí na odvaze a práci.
Pascal citáty
Nejtolerantnější jsme tehdy, když posuzujeme sebe sama.
Pascal Blaise
Není člověka, který by si nepřál víc než cokoli jiného prodloužit si štěstí.
Pascal Blaise citáty
Ke štěstí směřují všichni lidé bez výjimky, nehledě na cesty, po nichž se za ním vydávají. Jejich cíl je stejný.
Blaise Pascal
Veškeré neštěstí mužů pochází z toho, že neumějí zůstat klidně sedět ve svém pokoji.
Blaise Pascal citáty
Moje žena mě tak miluje, že mi někdy i rozumí.
Blaise Pascal
Všechna těla a všechny duše nedosahují společně hodnoty nejnepatrnějšího skutku lásky.
Pascal Blaise
Od pekla nebo nebe nás dělí jenom život a to je nejzranitelnější věc na světě.
1 2 3 4 5 Další
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt