Neděle, 26. květen 2024 | Svátek má Filip Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Bible


Nebo krátce jen Písmo, některé církve jej označují také jako Boží slovo. Lze se také setkat s označením Kniha knih.
Bible
Co slíbíš, to splň! Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš.Bible citáty
Kdo se povyšuje, bývá ponížen.
Bible
Lepší jest kus chleba suchého s pokojem, nežli dům hovad se svárem.
Bible citáty
Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš.
Bible
Hlupáci opovrhují moudrostí i učením.
Bible citáty
Z mnohého vědění mnoho smutku.
Bible
Blahoslavení pokojní, neboť oni budou zváni syny Božími.
Bible citáty
Bratr mající oporu v bratru je jako opevněné město.
Bible
Zvířata jako lidé stejný úděl mají, jedni i druzí stejně umírají, dýchají stejně, v čem je člověk před zvířetem? K jednomu místu plynou.
Bible
Hledejte a naleznete.
Bible
Tlucte, a bude vám otevřeno.Bible citáty
Je mnoho povolaných, ale málo vyvolených.
Bible
Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky.
Bible citáty
Kdo vítr seje, klidí bouři.
Bible
Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské.
Bible citáty
Ruka pracovitých panovati bude.
Bible
Z večera potrvá žal, ale z jitra nevrátí se prozpěvování.
Bible citáty
Moudrý má v hlavě oči, kdežto hlupák chodí ve tmě.
Bible
Poznání připravilo lidi o pobyt v ráji.
Bible
Lepší jest jméno dobré nežli mast výborná.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt