Úterý, 21. květen 2024 | Svátek má Monika Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Baruch Spinoza (1632 – 1677)


Nizozemský a židovský filozof.
Baruch Spinoza
Spokojnosť so sebou samým je v skutočnosti to najvyššie, v čo môžeme dúfať.Spinoza citáty
Bohem rozumím absolutně nekonečné jsoucno, tj. substanci sestávající z nekonečného počtu atributů, z nichž každý vyjadřuje věčnou a nekonečnou esenci.
Spinoza
Občanská svoboda je omezena zákony v zájmu ostatních občanů. Svoboda není bezuzdnost. Je tím větší, čím více se používá rozum.
Spinoza Baruch citáty
Nikdo až dosud nezjistil, co tělo může.
Spinoza Baruch
Nemyslím, že by pro spásu duše bylo nutné poznat Krista podle těla. Zato pokud jde o Věčného Božího Syna, Věčnou Boží Moudrost, jak se projevuje ve všech věcech, hlavně v lidské duši a nade všechno v Ježíši Kristu - to je úplně jiná věc. (Dopis Oldenburgovi 21/73, listopad 1675)
Baruch Spinoza citáty
Útěchou nešťastných je mít spolutrpitele.
Baruch Spinoza
Nikoli pohoršovat se, nikoli divit se, ale chápat.
Spinoza Baruch citáty
Nejeden člověk si zachoval zdraví a veselou mysl jen díky radám, kterých neuposlechl.
Spinoza
Svoboda neruší nutnost, nýbrž ji předpokládá.
Spinoza Baruch
Občanská svoboda je omezena zákony v zájmu ostatních občanů. Svoboda není bezuzdnost. Je tím větší, čím více se řídí rozumem.
Baruch Spinoza
Ve svobodném státě si smí každý myslit, co chce, a vyjadřovat, co si myslí.Baruch Spinoza citáty
Emoce přestává být emocí, jakmile si o ní vytvoříme jasnou a zřetelnou ideu.
Baruch Spinoza
Každý má tolik práva, kolik má moci.
Spinoza citáty
Pocit, který je utrpením, přestane být utrpením, jakmile si o něm vytvoříme jasnou a zřetelnou představu.
Spinoza Baruch
Náš druh je součástí Přírody, nikoliv v ní uzavřená říše.
Spinoza Baruch citáty
Lidská duše nemůže být úplně zničena zároveň s tělem, ale zůstane z ní cosi takového, co je věčné.
Baruch Spinoza
Člověk je svobodný, může-li postupovat otevřeně a nemusí užívat lstí.
Baruch Spinoza citáty
Ctnost a síla jsou jedno a totéž.
Baruch Spinoza
Blaženost není odměnou ctnosti, nýbrž sama ctnost.
Spinoza Baruch
Kdo umí jen napadat a pranýřovat jejich chyby, a neumí jejich ducha posílit, nýbrž pouze zlomit, je na obtíž sobě i ostatním.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt