Čtvrtek, 23. září 2021 | Svátek má Berta Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Arthur Schopenhauer (1788 – 1860)


Německý filozof.
1 2 3 4 5 6 Další
Arthur Schopenhauer
Nejšlechetnější čin má účinek jenom dočasný, ale geniální dílo žije, působí a povznáší po všechny časy.Schopenhauer citáty
Člověk balamucen nadějemi tancuje do náruče smrti.
Schopenhauer
Peníze jsou bohem naší doby a Rothschild je jejím prorokem.
Schopenhauer Arthur citáty
Devět desetin našeho štěstí spočívá výlučně ve zdraví. S ním se stává všechno zdrojem požitku. Naproti tomu bez něho není žádný vnější statek, ať je jakéhokoliv druhu, uchopitelný.
Schopenhauer Arthur
Příčinou každé války je touha krást.
Arthur Schopenhauer citáty
Lidé se podobají dětem v tom, že se stávají nezpůsobnými, když se rozmazlují.
Arthur Schopenhauer
Soucit se zvířetem vzniká z jednoho pramene zároveň s milosrdenstvím k člověku.
Schopenhauer Arthur citáty
Čest se propůjčuje každému, dokonce na úvěr, jenom zachovat si ji musí. To však je úkol: neboť jediným ničemným skutkem se ztratí neodvolatelně.
Schopenhauer
Štěstí se dá definovat jen negativně.
Schopenhauer Arthur
Čím více je v knize pomlček, tím méně je v ní myšlenek.
Arthur Schopenhauer
Pokora je psovská ctnost.Arthur Schopenhauer citáty
Utrpení je účelem života.
Arthur Schopenhauer
Teprve až vnikne do lidí ona prostá, nad všechnu pochybnost povznesená pravda, že zvířata jsou v podstatě totéž, co my, přestanou být zvířata bez práv a nebudou vydána ukrutnosti každého kluka... Soucit se zvířaty souvisí tak těsně s dobrou povahou, že lze bezpečně tvrdit, že ten, kdo je ke zvířatům krutý, nemůže být dobrý.
Schopenhauer citáty
Kdo očekává, že po světě chodí ďáblové s rohy a blázni s rolničkami, ten se určitě stane jejich obětí nebo hříčkou.
Schopenhauer Arthur
Neexistuje nesmysl, který - byť by byl zprvu vštípen jen třem osobám - by se nemohl stát všeobecným přesvědčením.
Schopenhauer Arthur citáty
Sláva je něco, co se musí vyhrát - často je něco, co se nesmí ztratit.
Arthur Schopenhauer
Charakter je vůbec nenapravitelný; poněvadž všechno lidské jednání vyplývá z jednoho vnitřního principu, podle něhož musí člověk za týchž okolností činit totéž; jinak nemůže.
Arthur Schopenhauer citáty
Astrologie je dokladem ubohosti subjektivity, vedoucí k tomu, že člověk vztahuje všechno na sebe a od každé myšlenky míří rovnou k sobě.
Arthur Schopenhauer
Čomu ľudia zo zvyku hovoria osud, to sú väčšinou ich vlastné hlúpe výčiny.
Schopenhauer Arthur
Dieťa je do istej miery géniom a génius je do istej miery dieťaťom.
1 2 3 4 5 6 Další
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt