Čtvrtek, 28. září 2023 | Svátek má Václav Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Aristotelés (384 – 322)


Řecký filozof a vědec.
14 5 6 7 8 Další
Aristotelés
Ctnost jest uprostřed dvou krajností, jež zjevné vady a neřesti jsou.Aristotelés citáty
Zdraví je nejdůležitější kvalita těla.
Aristotelés
Jsme tím, co opakovaně děláme. Dokonalost není čin, ale zvyk.
Aristotelés citáty
Básník musí dávat přednost spíše věci nemožné, ale pravděpodobné, než možné a nepřesvědčivé.
Aristotelés
Základní podmínkou dobrého života v obci jest vláda zákonů, nikoli lidí.
Aristotelés citáty
Ušlechtilé skutky můžeme vykonat, aniž vládneme zemi a moři.
Aristotelés
Potěšení je znamením životní síly.
Aristotelés citáty
Člověk je tvor společenský.
Aristotelés
Zkušenost na rozdíl od vědění ví, ale neví proč.
Aristotelés
Láska, kterou cítíme každý k sobě, není výjimečný, ale od přírody pěstěný pocit. Vypjatý egoismus naproti tomu zasluhuje výtku spravedlivou, neboť je sebeláskou vystupňovanou přesmíru.
Aristotelés
Jak na povahu působí bohatství, je každému známo. Neboť lidé, kteří na sebe nechají nějak působit nabyté bohatství, bývají zpupní a nadutí. Chovají se totiž tak, jako by měli všechny možné přednosti, neboť bohatství jest jako jakýsi druh míry hodnoty všeho ostatního, a proto vzniká zdání, jako by se za ně dalo všechno koupit... Takovému zbohatlému povýšenci jako by se nedostávalo výchovy k bohatství.Aristotelés citáty
Zlo sobě připravuje, kdo chystá jinému.
Aristotelés
Zlo sobě připravuje, kdo je chystá jiné-mu.
Aristotelés citáty
Krása je jednotou v rozmanitosti.
Aristotelés
Člověk od přírody baží po poznání.
Aristotelés citáty
Předpokládejme, že vědění patří ke krásným a cenným věcem.
Aristotelés
Pravá moudrost je v štěstí okrasou, v neštěstí oporou.
Aristotelés citáty
Když básník vypráví věci neuvěřitelné, neomlouvá ho, že vyprávění odpovídá skutečnosti.
Aristotelés
Zvyk nalézati ve všem všudy jen směšnou stránku je nejspolehlivějším příznakem duše mělké - neboť směšné leží vždy na povrchu.
Aristotelés
Zlo sobě nechystá, kdo je dával jinému.
14 5 6 7 8 Další
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt