Úterý, 05. prosinec 2023 | Svátek má Jitka Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Albrecht z Valdštejna (1583 – 1634)


Císařský generalissimus, majitel rozsáhlých pozemků v Čechách. Během svého působení v císařské armádě získal velký vliv, později z ne zcela vyjasněných důvodů jednal s nepřítelem a byl zabit.
 
Albrecht z Valdštejna
A[nn]o 1620 in Julio bin ich uf den Todt krank gevest und die Krankenheit, vermein ich, dass ich mirr mit drinken causiert hab; hatt auch sollen die Ungarische Krankenheit werden, aber die Experienz und Fleiss der medici den balde bevorkmmen. (V červenci roku 1620 jsem byl na smrt nemocen; myslím, že mi to udělalo pití, /podle jiných/ to byla úplavice, ale zkušenost a píle lékařů ji brzy vyléčili.)dass solches kein Religionskrieg ist (že toto není žádná válka náboženská)
Albrecht z Valdštejna
Milejší zpráva mi nemohla být přinesena! Děkuji Bohu, že jsem ze smyčky vyvázl!
Já málo a skoro nic nedbám o hospodářství, nýbrž přemýšlím, jak bych mohl postavit do pole početné vojsko ve službách císařských. V Čechách jest dost bohatých lidí, jejichž statků jednou štědrostí krále českého a svou statečností dosáhnu, aniž bych se musil starat o věci hospodářské.
Albrecht z Valdštejna
Co bylo domluveno v Řezně je mi z celé duše milo, protože se tak dostanu z velkého labyrintu.
Kahler Kopf! Berenheuter! Bestia, Hurenson, Kurvensohn! (Plešatče! Povaleči! Z kurvy synu!)
Albrecht z Valdštejna
…hoffartige Bestie, [die] hat die Ehr verloren, Hab und Gut und die Seel (nafoukaná bestie, která pozbyla majetku jmění i duše)
Disperza tutti non vouol consiglio d alcuno, non ubidische agli ordinamenti di S[ua] M[aestr] e col fare ogni cosa di mododi procedere (Pohrdá všemi, nechce si dát nikým poradit, neposlouhá rozkazů JMC a protože dělá všechno podle svého rozumu, nemohou ho všichni důstojníci vystát a nadávají na jeho postup)
Albrecht z Valdštejna
Du schlimmer, meyneidiger, alter rebellischer Schelm (Ty bezcharakterní, věrolomný starý rebelantský ničemo)
 
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt