Pátek, 29. září 2023 | Svátek má Michal Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Abdu´l-Bahá


Jméno nejstaršího syna Bahá’u’lláha a po jeho skonu hlava Bahá’í věřících; zasloužil se o rozšíření Bahá’í víry do Evropy a Ameriky.
 
Abdu´l-Bahá
Radost nám propůjčuje křídla. V čase radosti je naše síla živější, náš intelekt bystřejší a naše chápání méně omezené. Tehdy je pro nás zřejmě lehčí měřit se se světem a zjistit, k čemu se nejlépe hodíme.Abdu´l-Bahá citáty
Střezte se, abyste nezranili něčí city, nezarmoutili něčí srdce nebo využívali svůj jazyk k tomu kárat a obviňovat druhého… Střezte se, střezte, aby nikdo před vámi se nevadil s žádnou duší a nekáral ji, i když dotyčný přeje jiným zlé a špatně jedná.
Abdu´l-Bahá
Nejlepší způsob, jak děkovat Bohu, je milovat se navzájem.
Abdu´l-Bahá citáty
Přeji si, abyste byli šťastni… abyste se smáli, zářili a radovali se, tak aby jiní skrze vás byli šťastní.
Abdu´l-Bahá
Duchovní blaženost je pravý základ lidského života, neboť život byl stvořen kvůli štěstí, ne kvůli starosti, k radosti, nikoli k zármutku.
Abdu´l-Bahá citáty
Být Bahá’í znamená milovat celý svět, milovat lidstvo a snažit se mu sloužit, pracovat pro světový mír a světové bratrství.
 
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt