Pátek, 24. září 2021 | Svátek má Jaromír Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o přátelství - 33. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Měl-li bych si někdy vybrat mezi zradou své vlasti a zradou přátel, doufám, že bych měl dost odvahy k tomu, abych zradil vlast.François Fénelon
Našimi poklady jsou: zdraví, prostý život, láska ke ctnosti, shoda se sousedy, příchylnost k přátelům, skromnost k blahobytu, pevnost v neštěstí, smělost hovořit vždy pravdu, odpor k lichotkám.
Eurípidés
Je krásné být bohatý, je krásné být silný, ale nejkrásnější je být milován spoustou přátel.
Quintus Ennius
Jistého přítele poznáš v nejisté situaci.
Je tak málo upřímných přátel! - poptávka po nich je ovšem také malá.
I ten nejskromnější člověk si o sobě myslí víc, než si o něm myslí jeho nejlepší přítel.
Erasmus Rotterdamský
Sobě dobře činí, kdo činí dobře svým přátelům.
Epikúros
Z toho všeho, čím moudrost hledí zabezpečit blaženost celého života, je daleko nejdůležitější věcí získání přátelství.
Epikúros
Přátelství tanečním krokem obchází svět a volá nás všechny k chvále blaženého života.
Epikúros
Dříve hleď, s kým bys jedl a pil, než co bys jedl a pil. Neboť život bez přítele je jako krmení lva a vlka.
Epikúros | Citáty o přátelství
Bez důvěry není přátelství.Chalíl Džibrán
Přátelství je sladká odpovědnost, nikdy ne prospěchářství.
Láska k bližnímu, přátelskost, bratrský soucit je trpícímu často potřebnější než všechny léky.
Jacques Delille
Náhoda nám dává rodiče, výběr přátele.
Stanisław Dygat
Přátelství, stejně jako láska, pramení z nedorozumění.
Lidé si libovolně vytvářejí obraz svých příbuzných nebo přátel. A když se potom ta jistá osoba nechová shodně s jejich představou, křičí: "Ty jsi se změnil, já tě nepoznávám!"
Eleonora Duseová
Podezíravost je forma přátelství jedné herečky k druhým.
Jaroslav Durych
Šťastné manželství je čajová směs namíchaná z lásky, přátelství, vášně a úcty.
Marlene Dietrichová
Přátelé jsou lidé, kterým nevadí, zavoláte-li jim třeba ve čtyři hodiny ráno.
Denis Diderot
A vy jste se někdy domníval, že je na světě jediný přítel, který by se choval odmítavě k vaší ženě nebo k vaší dceři, jestliže si zamanula, že jí musí podlehnouti?
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt