Čtvrtek, 24. leden 2019 | Svátek má Milena Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o mládí a stáři - 38. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Rozmařilost je vskutku v každém věku ohavná, ale ve stáří je nejodpornější.Marcus Tullius Cicero
Téměř všichni staří prohlásili, že nic nelze poznat, nic pochopit, nic vědět. Že smysly jsou omezené, duchové tupí, život krátký.
Marcus Tullius Cicero
Lehkomyslnost je zřejmě vlastní mládí, rozvážnost stáří.
Marcus Tullius Cicero
Kdo by měl rád to nestoudné a drzé mládí?
Marcus Tullius Cicero
Při velkých výkonech nezáleží na tělesné síle, obratnosti nebo rychlosti, ale na rozvaze, vážnosti a správných názorech, a to jsou přednosti, o které stáří nejen není ochuzováno, ale které mu dokonce přibývají.
Stáří… je nutno vzdorovat a jeho vady vyvažovat obezřetností. Proti stáří musíme bojovat jako proti nějaké chorobě.
Marcus Tullius Cicero
Mladík doufá, že bude dlouho živ, v což jako stařec už doufat nemůže.
Marcus Tullius Cicero
Prostopášné a bezuzdé mládí odevzdá stáří vysílené tělo.
Marcus Tullius Cicero
Jarní čas nám představuje mládí, naznačuje nám plody, které můžeme od budoucnosti očekávat. Další období jsou přizpůsobena k žatvě a ke sklizni ovoce. Plody stáří, jak jsem již často řekl, tvoří bohaté vzpomínky a všechno dobré, co jsme dřív zakusili. Všechno pak, co se děje podle přírody, musíme pokládat za dobré a užitečné.
Marcus Tullius Cicero
Každý chce dosáhnout stáří, a kdo ho dosáhl, v pošetilé nestálosti si na ně stěžuje.
Nikdo není tak stár, aby si nemyslel, že může žít ještě aspoň rok.Marcus Tullius Cicero
Nenávist je zastaralý hněv.
Marcus Tullius Cicero
Ti, kteří se starají jen o část občanů a zbývající část zanedbávají, zavlékají do obce to nejzhoubnější, vzpouru a nesvornost.
Marcus Tullius Cicero
Studium vzdělává mládež, těší starce, krášlí šťastné chvíle, je útočištěm a útěchou v neštěstí.
Marcus Tullius Cicero
Lidé, kteří bývali předem laskaví, se náhle změní, když dosáhli nějaké vyšší moci vojenské nebo úřední, když nabyli štěstí blahobytu, jako potom pohrdají starými přátelskými styky a navazují nové.
Síla stáří a zvyku je nesmírná.
Marcus Tullius Cicero
Stáří je pak posledním dějstvím života jako nějakého dramatu, jehož vyčerpávající únavě musíme hledět uniknout, zvláště když k tomu přistoupila omrzelost a přesycení.
Stárnoucí žena se zuřivě upíná k lásce jak k jediné náplní života, a to, co pokládáme za poslední rozmar ženy, bývá mnohdy její první vášnivá láska.
George Gordon Byron
Všechny milují námořníky. Když děvče ví, že mládenec do týdne zmizí, a za chvíli bude na druhém konci světa, přestává trochu šlapat na brzdu.
Božena Benešová
Staří lidé milují náruživě, protože z posledních sil, mládí lehkovážně, protože jich mají nadbytek.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt