Středa, 16. leden 2019 | Svátek má Ctirad Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 89. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Když jsem byl žáčkem, měl jsem tehdy mysl, abych byl brzo knězem, měl dobré bydlo a rúcho a byl lidem vzácen.Jan Hus
Je totiž nezbytné, má-li vůbec nastat mír s bližním, aby byl napřed uzavřen mír člověka s Bohem a mír člověka se sebou samým.
Jan Hus
Já, Jan Hus z Husince, mistr svobodných umění a hotový bakalář svatého bohosloví na vysokém učení pražské univerzity, kněz a kazatel potvrzený při kapli zvané Betlémské, svěřuji toto své odvolání Ježíši Kristu, soudci nejspravedlivějšímu, který spolehlivě zná, obhajuje a soudí, činí zřejmou a odměňuje spravedlivou při každého člověka. (Husovo odvolání: přibil jej na vrata Mostecké brány 18.10.1412, když vyhlásila kurie nad Husem ztíženou klatbu).
Jaroslav Hašek
Člověk míní, hospoda mění.
Jaroslav Hašek
Švejk: Co blázníte, vždyť jsou tady lidi! (prohlásil v závěru filmu Poslušně hlásím poté, co se vyhrabal z trosek)
Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Miroslav Horníček
Všechno je myšlenka, co člověka napadne, co ho zaujme, co ho trápí, co pochopí, i to co pochopit nemůže.
Miroslav Horníček
Člověk, který se směje, je jako baterka, která se nabíjí.
Mitch Hedberg
Bydlim teď v hotelu, kterej kvůli pověrám nemá 13. patro. Ale přece ty lidi na čtrnáctým poschodí musej vědět, na jakym patře jsou doopravdy. V jakým si pokoji? 1401. To teda kecáš! Vyskoč z vokna, zemřeš DŘÍV!
Václav Hollar
"Dílo, které příroda a lidé vytvořili, nově ožilo v tvém umění. Tvá Praha, vyšlá z tvé ruky, záříc vzdoruje zničení. Tento mramorový kámen chce z vděčnosti hlásati tvoji slávu po celá staletí. Leč žel! Kámen se rozpadne a tvoje dílo bude dále trvati."
"Byl nejneúnavnějším člověkem mé doby, měl vadu na jednom oku, bylo to na levém, a tak když psal, vždy si před ním držel ruku. Brýlí nikdy nepoužíval... Pan Hollar byl člověk velmi vášnivý, snadno podléhal dojetí. Často mi říkal, že je nesvůj, když nepracuje. Byl velmi střídmý..."Petr Haničinec
Co bych to byl za člověka, kdybych neměl nepřátele. Plivnout bych na sebe musel.
Tomas A. Harris
Lidé rovněž nemají děti, které chtějí, ale jejich děti jsou výsledkem toho, jací jsou rodiče.
Tomas A. Harris
Dogma je nepřítelem pravdy a nepřítelem lidí. Dogma říká: Nemysli! Buď míň než člověk. Myšlenky, které obsahuje dogma, mohou zahrnovat dobré a moudré názory, ale dogma je špatné samo o sobě, protože je přijímáno jako dobrá věc, aniž by se je někdo snažil přezkoumat.
Victor Hugo
Každý člověk má tři charaktery: ten, který mu připisují, ten, který si připisuje on sám, a konečně ten, který fakticky má.
Já vím o první básni člověka / Tenkrát když první žena řekla první ne (sbírka Prostory ohně, 1943-44)
Bruce Chatwin
Vždy mne irituje, když jsem nazýván cestopiscem. Tak jsem se rozhodli napsat něco o lidech, kteří nikdy neodešli. [It always irritated me to be called a travel writer. So I decided to write something about people who never went out. (o knize On the Black Hill)]
Gilbert Keith Chesterton
Až příliš často se zapomíná, že tak jako špatný člověk nepřestává být člověkem, nepřestává být špatný básník básníkem.
Gilbert Keith Chesterton
Čím víc se člověk na nějakou věc dívá, tím méně ji vidí a čím víc ji studuje, tím méně o ní ví.
Gilbert Keith Chesterton
Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoli.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt