Neděle, 16. prosinec 2018 | Svátek má Albína Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o čase - 8. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Isaac Newton | Citáty o čase
Nedefinuji čas, prostor, místo a pohyb, ježto jde o věci všem dobře známé. Musím pouze konstatovat, že neučení lidé si nepředstavují tyto veličiny jinak než v jejich vztahu k smyslovým objektům. A z toho pocházejí jisté předsudky...Isaac Newton
Čas - to je prostě způsob, jakým příroda zajišťuje, aby se všechno neodehrávalo najednou.
Publius Ovidius Naso
Ačkoli žijeme dnes, přec staré chválíme časy.
Murphy
Princip Watergate: O korupci ve státní správě se hovoří vždy v minulém čase.
Murphy
Cahnův axiom: Selhaly-li všechny pokusy, je načase si přečíst návod.
Devadesát procent ztraceného času a nepříjemností ve frontách můžete odstranit, pokud si dáte trochu práce s naplánováním času a použijete a použijete svého zdravého selského rozumu.
Michel de Montaigne
Zdraví je vzácná věc, je to vpravdě jediná věc, která zaslouží, abychom úsilí o ni obětovali nejen čas, pot, námahu, jmění, ale i život; tím spíše, že bez něho se pro nás život stává trápením a strastí. Není-li zdraví, potemní a vyprchají i rozkoš, moudrost, učenost a ctnost.
John C. Maxwell
Za normálních podmínek jsme výkonní, teprve když nás tlačí čas nebo se ocitneme v tísni, jsme efektivní.
Niccolo Machiavelli
Je nemožné přesvědčit člověka, který má při svém konání štěstí, že by si počínal lépe, kdyby své konání změnil. Takto se mění lidské štěstí - mění se časy, avšak člověk své chování nezmění.
Alan Lakein
Čas je život. Nedá se vrátit ani nahradit. Marnit čas znamená marnit život. Ovládat svůj čas však znamená ovládat svůj život a plně ho využívat.
Konfucius | Citáty o čase
Za starých časů mužové studovali sami pro sebe, dnes muži studují, aby na jiné udělali dojem.Konfucius
Učit se a nemyslet, to je ztráta času. Myslet a nepoučit se, to je nebezpečné.
Leszek Kumor
Pamatuj si, že žiješ v době, o níž budeš jednou říkat staré zlaté časy.
Ivan Andrejevič Krylov
Pracovat, aniž cokoliv vykonáme; a mluvit, aniž cokoliv řekneme; jsou dva nejlepší způsoby jak ubíjet čas.
Richard Koch
Za problémem, jak přidělovat čas, se skrývá ještě důležitější problém, a sice co chceme od života.
Stefan Kisielewski | Citáty o čase
Promarněný čas neexistuje ve vzpomínkách.
Egon Erwin Kisch
Válečníci mluví o tom, o čem mluví válečníci všech dob a časů: o míru.
Samuel Johnson
Čas a peníze jsou nejtěžším břemenem člověka. Běda tomu, kdo jich má více, než jich může a umí užít.
Thomas Jefferson
Strom svobody musí být čas od času osvěžen krví vlastenců a tyranů.
Arthur Hailey
Když se člověk rozhodne něco udělat, čas si vždycky nějak najde.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt