Středa, 20. červen 2018 | Svátek má Květa Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Emanuel Rádl

« Všechny citáty autora
 

Ježíš přišel mezi lidi bezbranný, neměl ani doporučení ani peněz ani obydlí ani služebníků ani lidových mas ani úřadů ani policie, ba ani psacího pera neměl. Předstoupil sám a sám před lid pouze se svým novým poselstvím. Láska, kázání, poučování, chvála a kritika a ovšem znalost Starého zákona byly jedinou jeho zbraní. Nemá filosof hledět s úžasem na takový podnik, čistou myšlenku založit vládu nad lidmi, podnik, proti kterému je učení Pythagorovo o filosofii mimo světský ruch anebo učení Platonovo o filosofech králích jen hrubým tápáním po zemi. (Útěcha z filosofie)

 
Emanuel Rádl

» Emanuel Rádl - zobrazit všechny citáty »Zdroj: cit.dle "Na každý den 1976". Kalich Praha 1975, s.157-158


Štítky: Citáty Emanuel Rádl, Rahm Emanuel quotes, citáty o lásce, citáty o člověku, citáty o mládí a stáři, citáty o náboženství, citáty o vzdělání, citáty o zákonu, autoři od písmene R


Podobné citáty

 

Podnik, který nepřináší nic jiného než peníze, je ubohý podnik.

 
Henry Ford
 

V metafysice lidé hledají bůhvíjaké hluboké a tajuplné vědomosti, a zatím právě metafysika, aspoň jak byla pěstována posud, je na obsah chudá, chudičká; je to jen malý konkurenční podnik, který si zařídila filosofie proti theologii.

 
Tomáš Garrigue Masaryk
 

Mezi lidmi je tak málo lásky! Kdo umí milovat, neměl by dělat nic jiného.

 
Dušan Radović
 

Dvě věci naplňují mysl vždy novým a rostoucím úžasem a úctou, čím častěji a více o nich člověk rozjímá: hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně. Kritika praktického rozumu, Závěr, AA V.161.

 
Immanuel Kant
 

Boje se ublížiti svědomí svému, býti lhářem před Bohem a dáti pohoršení posluchačům a učedníkům svým, nemohu učení a spisů svých odpřísáhnouti ani odvolati!

 
Jan Hus
 

Podnik je společenská instituce pro vzdělávání úspěšných lidí, pro tvorbu úspěšných životů.

 
Milan Zelený
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt