Pondělí, 18. červen 2018 | Svátek má Milan Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Tomáš Garrigue Masaryk (1850 – 1937)


První československý prezident, český vědec, filozof, pedagog, politik a žurnalista.
1 2 3 4 Další
Tomáš Garrigue Masaryk
Je stejně potřebné přemýšlet o tom, jak užívat svůj volný čas, nejen o tom, jak dobývat bohatství.Masaryk citáty
Násilná revoluce branná nebrání politické svobody, naopak je poškozuje.
Masaryk
Nebát se a nekrást!
Nestačí, když hodiny špatně jdou, postrčit ručičky a dál se nestarat…
Masaryk Tomáš Garrigue
Právo trestat smrtí je právo hrozné, a soudíc podle jeho dějin a vývoje, bude v budoucnosti zrušeno. Neptejte se, jak mně bylo, když jsem návrhy na vykonání trestu smrti podpisoval. Trest smrti mi není hlavně odplatou ani zastrašením, není zajištěním proti nebezpečnému zločinci; má-li smysl a oprávnění, tedy pouze jako expiace. Nic nevyváží a nevykoupí tak strašnou věc, jako je surová a zištná vražda na člověku, než smrt; takový vrah se provinil na celém člověčenstvu. Ale i to platí jen pro dnešní stav kulturní - budoucí věky budou mít víc možností prevence, nápravy a převychování - i jasnější poznání kriminální odpovědnosti.
V metafysice lidé hledají bůhvíjaké hluboké a tajuplné vědomosti, a zatím právě metafysika, aspoň jak byla pěstována posud, je na obsah chudá, chudičká; je to jen malý konkurenční podnik, který si zařídila filosofie proti theologii.
Tomáš Garrigue Masaryk
Zejména malý národ má svatou povinnost vychovávat si pokolení silné a mužné - silné a mužnost ducha, těla jen čistota zabezpečuje.
Komunism je možný, ale jen mezi bratry, v rodině nebo v náboženské a v přátelské obci; může být udržen jen opravdovou láskou. Nepřijímám třídního boje.
Masaryk
Bez zájmu [občanů] o stát republika se stává de facto státem aristokratickým, byrokratickým, státem menšiny - forma sama nerozhoduje o podstatě státu.
Masaryk Tomáš Garrigue
Byl jsem čtyřikráte zvolen presidentem naší republiky; snad mi to dává legitimaci, abych Vás poprosil a celý národ československý i spoluobčany národností ostatních, abyste při správě státu pamatovali na to, že státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily. Sám jsem si toho byl vždycky vědom.
Tomáš Garrigue Masaryk
Jsou lidé, kteří nechtějí sebe znát; sebepoznání prý je těžké.Ježíš, ne Cézar. To je první přikázání lásky k bližnímu.
Tomáš Garrigue Masaryk
Já nestojím proti náboženství, nýbrž proti náboženství zvrhlému, které potřebuje politiky, aby jej hájili.
Masaryk citáty
Mnoho věřících neví, co je náboženství, mnoho nevěřících nemá tušení, co vlastně popírají; ale nejmíň a nejpovrchnějí chápou náboženství lidé indiferentní, lhostejní. Přivést je k tomu, aby o náboženství aspoň mysleli - to by, pane, bylo veliké misionářství, a potřebnější, než jít kázat Negrům; ti věří po svém, ale věří.
Masaryk Tomáš Garrigue
(odpověď na Čapkovu otázku: "A co jiní náboženští géniové, řekněme Buddha, Lao-Tse?") Hledají-li v nich někteří moderní Evropané náboženství vyšší než Ježíšovo, je to, myslím, z kulturní únavy; potřebují něco exotického, co by podráždilo umdlenou náboženskou fantasii. I na tom vidět moderní náboženskou krisi. Mám pochopení pro orientální moudrost resignace, ale moudrost lásky účinné je mnohem vyšší.
Demokracie pravá spočívá v mravnosti.
Tomáš Garrigue Masaryk
Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii.
Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.
Tomáš Garrigue Masaryk
Dobrého je v řádu světa víc; ale to zlé člověk cítí silněji.
Masaryk Tomáš Garrigue
Já mám v zapomínání svou metodu; co už je odbyto, vyhodím z hlavy, abych ji měl volnou a čistou: jako když se dělá pořádek na psacím stole.
1 2 3 4 Další
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt