Úterý, 19. červen 2018 | Svátek má Leoš Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Tomáš Baťa (1876 – 1932)


Šéf koncernu Baťa, národohospodář, starosta Zlína.
1 2 3 Další
Tomáš Baťa
Metař ví o čištění dílny více než vrchní ředitel. Metaři mne mohou poučit o tom, jak udržet čistotu v podniku lépe než všichni ředitelé a úředníci dohromady.Baťa citáty
Lidí se nebojme, ale sebe.
Baťa
Každá lidská činnost se nakonec musí nějak projevit v číslech.
Baťa Tomáš citáty
Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k Vašim dveřím.
Baťa Tomáš
Nemôže byť bohatstvo tam, kde sú ľudia zamestnaní vzájomným podvádzaním. Nemajú čas na vybudovanie hodnôt, teda ani na vytvorenie bohatstva.
Tomáš Baťa citáty
Skôr ako niečo poviem, musím popremýšľať, čo mi ten druhý odpovie. [Než něco řeknu, musím přemýšlet, co mi ten druhý odpoví. (cs)]
Tomáš Baťa
Zdraví občanstva je v první řadě podkladem každé hospodářské prosperity a tudíž i placení daní. Na veškerá vydání zemská nutno proto pohlížet jako na velmi účelné investice směřující k zvýšení příjmu občanstva, a tím zvýšení jeho berní poplatnosti.
Baťa Tomáš citáty
Náš zákazník - náš pán.
Baťa
Prednesené v deň pohrebu
Baťa Tomáš
Náš závod jest nevhodně položen. Volba padla na Zlín v mých jinošských letech, kdy jsem ještě nevěděl, co chci dělati. Zlínu schází všechny podmínky, kterých velký závod, jaký mám na mysli, ke svému životu potřebuje.
Tomáš Baťa
Je správné, aby země čerpala své příjmy z těch zřídel, které sama pomáhá budovat. Veškerá vydání země sledují ten účel, aby byla zlepšena hospodářství všech občanů v zemi a veškeré daně jsou placeny z hospodářské činnosti občanů. Náklady země na elektrizaci, melioraci, odborné školství, na kontrolu obecního hospodářství mají jediný účel, aby byly zvýšeny příjmy občanstva, aby byla zvýšena výroba, zlepšeny živnosti, obchod, průmysl, zemědělství z čehož plynou daně z příjmu a obratu do státních pokladen.Tomáš Baťa citáty
Nejvznešenějším úkolem vedoucích osob země i státu je probudit a uvolnit životní síly obyvatelstva a řídit tyto síly tak, aby pomáhaly sobě i státu k blahobytu. Jediným prostředkem k tomuto cíli je nechat žít tyto samosprávné svazky z vlastních prostředků. Ze závodění a silného života, který takto vyroste, vybudují si silné a schopné svazky znamenitou existenci. Avšak i ty nejslabší obce a země docílí mnohem lepší existence, nežli mají nyní, kdy všichni, silní i slabí, jsou odkázání na almužnu a kdy mají proto nedostatek všichni.
Tomáš Baťa
Touha státi se nepostradatelnými jest pákou pokroku. Ale brzdou pokroku je naše touha zůstati nepostradatelnými.
Baťa citáty
Každá rána, kterou jsme utržili, vyrazí z nás nějaký klín, který nám překážel. Jde ovšem o to, jsme-li dosti rozumní, abychom se z ní poučili.
Baťa Tomáš
Každý člověk je zámožný, pokud má zdravé ruce a rozum.
Baťa Tomáš citáty
Výše civilizace a kultury člověka je právě taková, jak vysoká je mzdy, kterou jim vynáší jejich denní práce. Touha člověka po vyšší mzdě se nikdy nezastaví.
Tomáš Baťa
Malou výrobu je možné řídit s malými lidmi. Velkou výrobu mohou vést pouze velcí lidé. Lidé, kteří jsou velcí povahou, vůlí a vědomostmi. Ti nám chybí a možná, že budeme muset počkat než nám dorostou z mladých mužů, které zde vychováváme.
Tomáš Baťa citáty
Lidí se nebojme, bojme se sebe.
Tomáš Baťa
Dobrý obchod je vtedy, kde sú spokojní všetci zúčastnení.
Baťa Tomáš
Každý človek je zámožný ak má zdravé ruky a trochu rozumu.
1 2 3 Další
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt