Středa, 26. říjen 2016 | Svátek má Erik Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Simone de Beauvoirová (1908 – 1986)


Francouzská spisovatelka, životní družka Jeana-Paula Sartra.
Simone de Beauvoirová
Skutečné vítězství muže nastává, když ho žena dobrovolně uznává za svůj osud.


Beauvoirová citáty
Cit je tehdy svobodný, nezávisí-li na žádném cizím přinucení, je-li používán v upřímnosti a beze strachu.
Beauvoirová
Vedle intimních doteků dvou těl je k lásce ještě třeba něžných slov. Nemají-li si muž a žena co říci, je mezi nimi láska nemožná.
Cit je tehdy svobodný, nezávisí-li na žádném cizím přinucení, je-li prožíván v upřímnosti a beze strachu.
Beauvoirová Simone de
Místo toho, aby si milenci uhájili dynamický vztah jeden k druhému, staticky se sobě přizpůsobují. Tím dochází k tomu, že si nemají co duševně vyměňovat a sexuálně co nabídnout.
Být ženou je stále ještě když ne nedostatek, tedy alespoň zvláštnost.
Simone de Beauvoirová
Být na okraji světa není příznivá situace pro toho, kdo chce svět přetvořit.
S láskou se nerodíme, ale s láskou se stáváme lidmi.
Beauvoirová
Být ženou je něco tak zvláštního, tak smíšeného, tak složitého, že to žádný přívlastek nevyjádří, a mnoho přívlastků, které bychom chtěli vyslovit, by si odporovalo do té míry, že to může snést jenom žena.
Beauvoirová Simone de
Mýtus je jedna z pastí falešné objektivity, do nichž se nechá chytit i vážný duch.
Simone de Beauvoirová
Být ženou, je stále ještě když ne nedostatkem tedy alespoň zvláštní.

Cit je závazek, který neplatí jen pro dobrý okamžik.
Simone de Beauvoirová
Být na okraji světa není příznivá situace pro toho, kdy chce svět přetvořit.
Beauvoirová citáty
Radosti a utrpení člověka jsou přiměřené jeho zásluhám.
Beauvoirová Simone de
Lidstvo nepřiznává nadřazenost tomu pohlaví, které rodí, ale tomu, které zabíjí.
Místo, aby si milenci uhájili dynamický vztah jeden k druhému, staticky se sobě přizpůsobují. Tím dochází k tomu, že si nemají co duševně vyměňovat a sexuálně co nabídnout.
Simone de Beauvoirová
Pravda může být nespravedlivá.
Manželství je kariéra výhodnější než mnohé jiné.
Simone de Beauvoirová
Literatura poskytuje možnost pomstít se skutečnosti tím, že ji podřídíme fikci.
Beauvoirová Simone de
Ulovit manžela je umění. Udržet si ho je perná práce.

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt