Pátek, 21. říjen 2016 | Svátek má Brigita Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Sigmund Freud (1856 – 1939)


Známý lékař a psychiatr Habsburské monarchie. Proslul především jako autor teorie psychoanalýzy.
1 2 3 Další
Sigmund Freud
Lidé jsou silní, pokud hájí určitou silnou ideu. Zeslábnou však a stávají se bezmocnými, když se jim tato idea ztrácí.


Freud citáty
Hrdina je ten, kdo se vzbouří proti otcovské autoritě a zvítězí nad ní.
Freud
Milovat znamená uvolňovat napětí.
Freud Sigmund citáty
Kultura je něco, co bylo uloženo zdráhající se většině menšinou, která se dokázala zmocnit donucovacích prostředků.
Freud Sigmund
Manžel je vlastně vždycky jen jakási náhražka milovaného muže, ne muž sám.
Sigmund Freud citáty
Ten, kdo použil poprvé místo oštěpu nadávky, stal se zakladatelem civilizace.
Sigmund Freud
Humor obsahuje složku krutosti bezmyšlenkovitě rozdávané nebo zálibně přijímané.
Freud Sigmund citáty
Pravá láska je velké umění být činným v duši.
Freud
Rozum a zkušenost nemohou být v opozici natrvalo.
Freud Sigmund
Básník dělá totéž co hrající dítě. Vytváří fantazijní svět, který bere velmi vážně, tj. investuje do něho velká efektivní kvanta, ale zároveň ho ostře odlišuje od skutečnosti.
Sigmund Freud
Tajemství našeho konání spočívá ve vyléčení láskou.

Sigmund Freud citáty
Lidská bytost zůstává do jisté míry narcistickou, i když už člověk našel vnější objekty pro své libido.
Sigmund Freud
Války nemohou přestat, dokud národy žijí v tak různorodých životních podmínkách...
Freud citáty
Člověk se učí oceňovat jako výhodu to, že je milován, a je s to vzdát se pro ni jiných výhod.
Freud Sigmund
Blud samozřejmě nikdy neodhalí ten, kdo jej dosud sám sdílí.
Freud Sigmund citáty
Snášet život zůstává přece první povinností všech žijících. Iluze ztrácejí jakoukoli hodnotu, jestliže nám v tom překáží.
Sigmund Freud
Individuální svoboda není žádným kulturním statkem.
Sigmund Freud citáty
Žádný životopis nevyjasní záhadu podivuhodného nadání, jež stvořilo umělce, a nepomůže nám lépe pochopit hodnotu a působení jeho díla.
Sigmund Freud
Nevědomost je nevědomost. Nevyplývá z ní žádné právo něčemu věřit.
Freud Sigmund
Milovat znamená povolovat napětí.
1 2 3 Další

© 2009–2015Citáty Ochrana údajů | Kontakt