Pátek, 25. květen 2018 | Svátek má Viola Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Šalamoun (970 – 933)


Za jeho vlády dosáhlo království největšího hospodářského a územního rozmachu, po jeho smrti se však v důsledku rozporů mezi jeho syny rozdělilo království na dvě části: na severní Izraelské království a jižní Judského království. Šalomoun také nechal v Jeruzalémě vystavět Chrám, který byl až do jeho zničení roku 586 př. n. l. střediskem židovského kultu. Šalomounovu vládu popisuje biblická 1. kniha královská a 2. Paralipomenon.
1 2 3
Šalamoun
Zlato a množství perel, a nejdražší klínot jsou rtové umělí.Šalamoun citáty
Lepší jest bydliti v koutě na střeše, nežli s ženou svárlivou v domě společném.
Šalamoun
Kdybys pošetilce roztloukl v hmoždíři na padrť tloukem, pošetilost z něho nedostaneš.
Šalamoun citáty
Bezpečněji člověku potkati se s medvědicí osiřelou, nežli s bláznem v bláznovství jeho.
Šalamoun
Dům a statek jest dědictví po rodičích, ale od Hospodina manželka rozumná.
Šalamoun citáty
Radostným srdcem zkrásní tvář.
Šalamoun
Někomu je lahodný chléb klamu, ale nakonec má plná ústa štěrku.
Šalamoun citáty
Milosrdenství a pravda nechť neopouštějí tě, přivaž je k hrdlu svému, napiš je na tabuli srdce svého.
Šalamoun
Lépe je bydlet v zemi pusté, než s ženou svárlivou a zlostnou.
Šalamoun
Kdo zdržuje metlu svou, nenávidí syna svého, ale kdož ho miluje, za času jej tresce.
Šalamoun
Železo železem se ostří; tak muž zostřuje tvář přítele svého.Šalamoun citáty
Král soudem upevňuje zemi; muž pak, kterýž bere dary, boří ji.
Šalamoun
Jako zlatý nosní kroužek v rypáku prasete, taková je žena, která je hezká, ale odvrací se od rozumnosti.
Šalamoun citáty
Nevěstce zaplatíš bochníčkem chleba, žena jiného však loví drahou duši.
Šalamoun
Žena svárlivá je jako ustavičné kapání skrze střechu.
Šalamoun citáty
Jako zápona zlatá na pysku svini, tak jest žena pěkná bez rozumu.
Šalamoun
Metla a kárání dává moudrost, ale dítě sobě volné k hanbě přivodí matku svou.
1 2 3
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt