Čtvrtek, 21. červen 2018 | Svátek má Alois Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Šalamoun (970 – 933)


Za jeho vlády dosáhlo království největšího hospodářského a územního rozmachu, po jeho smrti se však v důsledku rozporů mezi jeho syny rozdělilo království na dvě části: na severní Izraelské království a jižní Judského království. Šalomoun také nechal v Jeruzalémě vystavět Chrám, který byl až do jeho zničení roku 586 př. n. l. střediskem židovského kultu. Šalomounovu vládu popisuje biblická 1. kniha královská a 2. Paralipomenon.
1 2 3 Další
Šalamoun
Lenoch, který neoře pro zimu, žebrati bude ve žni, ale nadarmo.Šalamoun citáty
Marnost nad marnost, nic než marnost.
Šalamoun
Neodpovídej bláznu podle bláznovství jeho, abys i ty jemu nebyl podobný.
Šalamoun citáty
Víno způsobí, že i moudrý zbloudí.
Šalamoun
Kdo usiluje o nehodnotné věci, tomu se nedostává srdce.
Šalamoun citáty
Kdo pracuje nedbalou rukou, bude mít málo prostředků, ale ruka pilného, ta ho obohatí.
Šalamoun
Jestliže jsi zmoudřel, zmoudřel jsi ve svůj vlastní prospěch, a jestliže ses posmíval, poneseš jen ty sám.
Šalamoun citáty
Může si muž shrabat do náruče oheň, aniž se propálí samotné jeho oděvy?
Šalamoun
Více než všechno ostatní, co má být střeženo, bedlivě střež své srdce, neboť z něho jsou zdroje života.
Šalamoun
Ale stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí více a více, dokud nebude pevně založen den.
Šalamoun
Veliký hněv ukazuj, odpouštěje trestání, a pohroz, jestliže odpustíš, že potom více trestati budeš.Šalamoun citáty
Všechny věci jsou plné kvaltování, aniž toho člověk může vymluviti, nenasytí se oko hleděním, aniž se naplní slyšením.
Šalamoun
Jako trn, kterýž se dostane do ruky opilého, tak jest přísloví v ústech bláznů.
Šalamoun citáty
Ti, kteří opouštějí zákon, podporují svévolníky, ale ti, kteří ho zachovávají, se jim stavějí na odpor.
Šalamoun
Srdce veselé občerstvuje jako lékařství, ale duch zkormoucený vysušuje kosti.
Šalamoun citáty
Život těla jest srdce zdravé, ale hnis v kostech je závist.
Šalamoun
Zdržuj nohu svou do domu bližního svého, aby syt tebe neměl tě v nenávisti.
Šalamoun citáty
Čemu zvykne hoch, toho nezanechá, až bude stár.
Šalamoun
Lepšíť jest maličko s bázní Hospodinovou nežli poklad veliký s nepokojem.
Šalamoun
Velikost člověka tkví v tom, že dokáže přejít křivdu.
1 2 3 Další
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt