Neděle, 22. duben 2018 | Svátek má Evžénie Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Niccolo Machiavelli (1469 – 1527)


Italský politik, diplomat a vojenský teoretik.
1 2 3 Další
Niccolo Machiavelli
Lidé by měli udělovat pouze těžká zranění, protože za lehké zranění se mohou pomstít; za těžké už ne.Machiavelli citáty
Proti ostatním říším se vladař může bránit dobrými zbraněmi a dobrými přáteli; když má vladař dobré zbraně, má i dobré přátele.
Machiavelli
Rozumný panovník raději prohraje bitvu s vlastní armádou, než aby ji vyhrál s cizí, protože ví, že vítězství dobyté cizími zbraněmi není skutečné vítězství.
Machiavelli Niccolo citáty
Moudrý muž si má počínat jako lukostřelec: aby zasáhl příliš vzdálený cíl, namíří raději mnohem výš, nikoli však proto, aby šíp vyletěl vysoko, nýbrž proto, aby vyšším zamířením spíše zasáhl zvolený cíl.
Machiavelli Niccolo
Člověk, který se zcela spolehl na sliby ostatních a nevykonal jiné přípravy, je ztracen.
Niccolo Machiavelli citáty
Nejsou to tituly, které honosí muže, ale muži, kteří honosí tituly.
Niccolo Machiavelli
Lidé jsou tak prostomyslní a tolik se pachtí za tím, co právě potřebují, že kdo chce klamat, vždycky najde někoho, kdo se oklamat dá.
Machiavelli Niccolo citáty
A tak všichni ozbrojení proroci zvítězili a ti neozbrojení podlehli.
Machiavelli
Láska a strach mohou jen těžko existovat pohromadě, ale pokud si máme vybrat , je mnohem bezpečnější být obávaný , než milovaný.
Machiavelli Niccolo
Lidé se méně rozpakují uškodit tomu, koho milují, než tomu, koho se bojí.
Niccolo Machiavelli
Člověk nemá nikdy padat na zem, jen protože věří, že ho někdo zvedne.Niccolo Machiavelli citáty
Viděl jsem houf hrobařů: tancovali držíce se za ruce a volali: vítán buď mor!
Niccolo Machiavelli
Vladař, který se zcela spolehl na lidské sliby a nevykonal jiné přípravy, je ztracen.
Machiavelli citáty
Vladaři nikdy neměli nouzi o vhodné záminky k porušení slova.
Machiavelli Niccolo
Moudrý vladař má při vhodné příležitosti vzbudit chytře proti sobě určitou nevoli, aby jejím potlačením získal větší proslulost.
Machiavelli Niccolo citáty
Je nemožné přesvědčit člověka, který má při svém konání štěstí, že by si počínal lépe, kdyby své konání změnil. Takto se mění lidské štěstí - mění se časy, avšak člověk své chování nezmění.
Niccolo Machiavelli
Povaha nadutých a špatných lidí je taková, že v dobách dobrých jsou zpupné, ve zlých pak ponížené a pokorné.
Niccolo Machiavelli citáty
Mezi životem, jaký je, a životem, jaký by měl být, je tak velký rozdíl, že ten, kdo nedává pozor, co se děje, a řeší pouze to, co se stát mělo, dělá mnohem více pro svoji zkázu než pro přežití.
Niccolo Machiavelli
Člověk, který chce být za všech okolností dobrý, zcela určitě pohoří mezi ostatními, kdo dobří nejsou.
Machiavelli Niccolo
Vládá nespočívá v ničem jiném než v takovém ovládání poddaných, aby nebyli schopni nebo neměli důvod ti uškodit.
1 2 3 Další
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt