Pondělí, 25. červen 2018 | Svátek má Ivan Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Michel de Montaigne (1533 – 1592)


Francouzský renesanční myslitel, humanista, skeptik. Dal vzniknout novému literárnímu žánru – eseji.
1 2 3 4 5 Další
Michel de Montaigne
Mlčenlivost a skromnost - vlastnosti velmi vhodné k rozhovoru.Montaigne citáty
Prospěch z přátelské úsluhy je úsluha sama.
Montaigne
Nechybíme, následujeme-li přírodu.
Montaigne Michel de citáty
Každý z nás někdy říká hlouposti. Nesnesitelné jsou jen hlouposti slavnostně vyhlašované.
Montaigne Michel de
Shoda je v rozpravě činitelem naprosto nudným.
Michel de Montaigne citáty
Hry dětí nejsou žádné hry a dlužno je posuzovat jako nejvážnější dětské konání.
Michel de Montaigne
Člověk je tvor nesmyslný. Nedokázal by vytvořit ani roztoče, ale bohy vyrábí po tuctech.
Montaigne Michel de citáty
I kdybychom snad mohli být učení učeností druhého, moudrými můžeme být jen moudrostí vlastní.
Montaigne
Trest se rodí v samotném okamžení hříchu.
Montaigne Michel de
Ti, kdož mají útlé tělo, dodávají mu mohutnosti vycpávkami. Ti, kdož mají nanicovatou látku, nafukují ji slovy.
Michel de Montaigne
Nepozoroval jsem, že by metla měla jiný účinek, než že činí duše ospalými a zbabělými, nebo záludnými či zarputilými.Michel de Montaigne citáty
Kdyby mělo platit, že lidé budou provinění oplácet proviněním, bezpráví bezprávím, jaké pohromy by z toho vzešly?
Michel de Montaigne
Nejskvělejší talenty ničí se zahálkou.
Montaigne citáty
Hledám jen poznání sebe sama, toho, co mne naučí dobře zemřít a dobře žít.
Montaigne Michel de
Studium knižní, toť pohyb skomíravý a chabý a nikterak nerozehřívá; naopak rozprávka zároveň přinese poučení i poskytne cvik.
Montaigne Michel de citáty
Šťastné manželství by bylo myslitelné mezi slepou ženou a hluchým mužem.
Michel de Montaigne
I když sedíme na nejvyšším trůně světa, sedíme na něm jen vlastním zadkem.
Michel de Montaigne citáty
Velikost duše nezáleží ani tak v tom, aby usilovně spěla vzhůru a vpřed, jako v tom, aby se uměla omezit a zavést v sobě řád.
Michel de Montaigne
Pokládám ožralství sice za neřest zbabělou a pitomou, ale zato méně zlomyslnou a méně škodlivou, než jsou neřesti ostatní, které téměř všechny poškozují přímo veřejný prospěch společnosti... Tato neřest nepřijde tak draho našemu svědomí jako ty druhé. A mimo to není těžké si ji opatřit, je k ní vhodná příležitost, což také stojí za úvahu.
Montaigne Michel de
Naše nedůvěra posiluje nepoctivost toho druhého!
Lidé nejsou horší než dříve,jen zpravodajství o jejich činech je teď důkladnější!
1 2 3 4 5 Další
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt