Neděle, 27. květen 2018 | Svátek má Valdemar Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Michel de Montaigne (1533 – 1592)


Francouzský renesanční myslitel, humanista, skeptik. Dal vzniknout novému literárnímu žánru – eseji.
1 2 3 4 Další
Michel de Montaigne
Nejlepším důkazem moudrosti je stále dobrá duševní nálada.



Montaigne citáty
Nejskvělejší talenty se ničí zahálkou.
Montaigne
Prospěchem z přátelské úsluhy je úsluha sama.
Montaigne Michel de citáty
Ti, kdo boří stát, jsou obvykle první, jimž se zřítí na hlavu.
Montaigne Michel de
Tomu, kdo neví, kam plout, není žádný vítr příznivý.
Michel de Montaigne citáty
Velikost duše nespočívá ani tak v tom, aby usilovně spěla vzhůru a vpřed, jako v tom, aby se uměla omezit a zavést v sobě řád.
Michel de Montaigne
Nemusím ohýbat a uklánět svůj rozum, k tomu mi stačí kolena.
Montaigne Michel de citáty
Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš.
Montaigne
Knihy považuji za nejlepší výzbroj pro cestu životem a lituji všech inteligentních lidí, kteří je nemají.
Montaigne Michel de
Celé to naše vychovávání obvykle spočívá v tom, že děti káráme pro přestupky malé a že je trápíme pro činy lhostejné, nemající ani významu, ani následků.
Michel de Montaigne
Ten, kdo nemá dobrou paměť, by se nikdy neměl dát na řemeslo lhaní.



Michel de Montaigne citáty
Přemýšlení o smrti je přemýšlením o svobodě.
Michel de Montaigne
Mozek dobře uspořádaný je lepší než mozek hodně zaplněný.
Montaigne citáty
Je iluzí domnívat se, že po zlu musí nutně přijít dobro.
Montaigne Michel de
Umění umírat by bylo nejlehčí, kdyby mu náš strach nedodával takové váhy.
Montaigne Michel de citáty
Největší věc na světě je vědět, jak být sám sebou.
Michel de Montaigne
Domýšlivost je naší vrozenou a prapůvodní nemocí. Nejbědnějším a nejkřehčím ze všech tvorů je člověk, i když zároveň nejnadutější... Veden marnivostí své představivosti chce se rovnat Bohu, přisuzuje si božské přídomky, drze se vyděluje z davu ostatních tvorů, vyvyšuje se nad zvířata, nad své bratry a přátele, a dle toho, jak se uráčí, uděluje jim určitou dávku schopností a sil. Avšak co mu dovoluje domnívat se, že činností svého rozumu pronikl do nitra a tajemství zvířat? Jaké srovnání mezi námi a jimi ho opravňuje k domněnce a závěru, že zvířata jsou omezená? Když si hraji s kočkou, kdo ví, nemá-li ona ze mne větší kratochvíli, než já z ní?
Michel de Montaigne citáty
Kdo se bojí utrpení, trpí už tím, že se bojí.
Michel de Montaigne
Jediný účinek rákosky, který jsem zpozoroval, vězí v tom, že dělá duši zbabělejší a zlomyslnější.
Montaigne Michel de
V každém případě jsem rád, že lidé budou jednou vědět, z jaké výše jsem klesl.
1 2 3 4 Další




© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt