Pondělí, 23. duben 2018 | Svátek má Vojtěch Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Marcus Tullius Cicero (106 – 43)


Římský politik, řečník a spisovatel.
1 2 3 4 5 6 Další
Marcus Tullius Cicero
Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit... Nikdo nemiluje bolest samu, nevyhledává ji a nechce, prostě proto, že to je bolest... [základem pro výplňový text Lorem Ipsum]Cicero citáty
O tempora, o mores! Jaké to časy, jaké to mravy!
Cicero
Legum servi sumus ut liberi esse possimus. Jsme služebníky zákonů, abychom mohli být svobodní.
Amicus est tamquam alter idem. Přítel je jako druhé já. [Laelius 21, 80]
Cicero Marcus Tullius
Silent enim leges inter arma. Mezi zbraněmi zákony mlčí.
Res publica est consensus iuris et communio utilitatis. Stát tvoří shoda v zákonech a společné dobro.
Marcus Tullius Cicero
Appetitus rationi pareat. Touhy ať jsou vedeny rozumem.
Nemo enim fere saltat sobrius, nisi forte insanit. Nikdo neskáče za střízliva, pokud není blázen.
Cicero
Salus populi est suprema lex. Spása/zdraví lidu je nejvyšším zákonem.
Cicero Marcus Tullius
Ubi bene, ibi patria! Kde je dobře, tam je vlast!
Marcus Tullius Cicero
Vi et armis. Silou a zbraněmi.Vi victa vis. Moc zdolaná mocí.
Marcus Tullius Cicero
Praeteritum tempus numquam revertitur. To, co uplynulo, se nikdy nevrací.
Cicero citáty
Nic není tak svaté, aby se to nedalo penězi zneuctít, nic tak opevněné, aby se to nedalo penězi dobýt.
Cicero Marcus Tullius
Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis. Dějiny jsou svědky časů, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti.
Krása, která nemá svědka, není k užitku.
Marcus Tullius Cicero
Lidé, kteří někoho učí a vzdělávají, musí bedlivě přihlížet k tomu, kam každého nejvíc unášejí jeho přirozené sklony. Vyučující musí svou činnost podle možnosti přizpůsobit povaze každého jednotlivce.
Lidské je mýliti se, ale bláznovství v omylu setrvávat.
Marcus Tullius Cicero
V přátelství není horší nákazy nežli lichocení, úlisnost a přisvědčování.
Cicero Marcus Tullius
Dokud je život, je i naděje.
1 2 3 4 5 6 Další
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt