Pondělí, 21. květen 2018 | Svátek má Monika Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Marcus Tullius Cicero (106 – 43)


Římský politik, řečník a spisovatel.
112 13 14 15 16 Další
Marcus Tullius Cicero
Čím je kdo lepší, tím méně je schopen podezírat jiné ze špatnosti.



Cicero citáty
Moudrost je třeba nejen získávat, ale i užívat.
Cicero
Choroby myšlení jsou škodlivé a častější než choroby těla.
Pre učeného a vzdelaného človeka znamená žiť toľko, ako myslieť.
Cicero Marcus Tullius
Smrti má být dána přednost před porobou a hanebnosti.
Přesycenost životem přináší s sebou čas zralý pro smrt.
Marcus Tullius Cicero
Ctnost sama plodí a udržuje přátelství a není přátelství bez ctnosti.
Moudrost je poznání věčných pravd, upotřebitelných v životě.
Cicero
Často bývá člověk sám sobě největším nepřítelem.
Cicero Marcus Tullius
Při velkých výkonech nezáleží na tělesné síle, obratnosti nebo rychlosti, ale na rozvaze, vážnosti a správných názorech, a to jsou přednosti, o které stáří nejen není ochuzováno, ale které mu dokonce přibývají.
Marcus Tullius Cicero
Tak velká je váha ctnosti, že položíme-li na druhou misku vah všechno ostatní, nebude to ani vidět.



Síla poctivosti je tak veliká, že si jí vážíme i u těch, které jsme nikdy neviděli, a dokonce - což je ještě důležitější - i u nepřítele.
Marcus Tullius Cicero
Co se sluší, je čestné, a co je čestné, to se sluší.
Cicero citáty
Být bez viny je velká útěcha.
Cicero Marcus Tullius
Štěstí nebývá samo slepé, ale zpravidla oslepuje ty, s nimiž se spojilo.
Nejvyšším zákonem nechť je blaho lidu.
Marcus Tullius Cicero
Neznalost příštích běd je zajisté užitečnější než jejich znalosti.
Horlivá snaha i ta nejlepší má být umírněná a klidná.
Marcus Tullius Cicero
Kdo by měl rád to nestoudné a drzé mládí?
Cicero Marcus Tullius
Poutem společnosti je rozum a řeč.
112 13 14 15 16 Další




© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt