Středa, 20. červen 2018 | Svátek má Květa Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Marcus Tullius Cicero (106 – 43)


Římský politik, řečník a spisovatel.
110 11 12 13 14 Další
Marcus Tullius Cicero
Válku je třeba začínat tak, aby bylo zřejmé, že se neusiluje o nic jiného než o mír.Cicero citáty
Příroda nám dala krátký život, ale památka na plodný a pracovitý život zůstane věčně.
Cicero
Smrt je hrozná pro ty, jimž všechno končí s životem, ne však pro ty, jejichž sláva je nesmrtelná.
Žádný majetek, žádné množství zlata a stříbra se nemá cenit více než čestnost.
Cicero Marcus Tullius
Mír se sjednává vítězstvím a nikoliv ujednáním.
Každý člověk chybuje, ale jen hlupák v chybách setrvává.
Marcus Tullius Cicero
Věnovali se tomu největšímu ze všech umění, totiž umění správně žít, a to spíše způsobem svého života než skládáním spisů.
Žádné umění nemůže napodobit mnohotvárnost přírody.
Cicero
Těžit z obecných zájmů není pouze hanebné, ale také zločinné a bezbožné.
Cicero Marcus Tullius
Nic není tak svaté, aby se to nedalo penězi zneuctít, nic tak opevněné, aby se nedalo penězi dobýt.
Marcus Tullius Cicero
Kdo má moc, práva se nebojí.Žádná moc nesmí platit více než zákony.
Marcus Tullius Cicero
Jako je každá nadutost odporná, tak zejména v myšlení a řeči je nejprotivnější.
Cicero citáty
Druhé myšlenky jsou ty nejlepší.
Cicero Marcus Tullius
Filozofie je matkou všech dobrých činů i všech dobrých výroků.
Každý chce dosáhnout stáří, a kdo ho dosáhl, v pošetilé nestálosti si na ně stěžuje.
Marcus Tullius Cicero
Nepřítel je uvnitř hradeb; musíme se utkat se svou vlastní rozmařilostí, se svou vlastní hloupostí, se svou vlastní zločinností.
Kolik otroků, tolik nepřátel.
Marcus Tullius Cicero
Jarní čas nám představuje mládí, naznačuje nám plody, které můžeme od budoucnosti očekávat. Další období jsou přizpůsobena k žatvě a ke sklizni ovoce. Plody stáří, jak jsem již často řekl, tvoří bohaté vzpomínky a všechno dobré, co jsme dřív zakusili. Všechno pak, co se děje podle přírody, musíme pokládat za dobré a užitečné.
Cicero Marcus Tullius
Prostopášné a bezuzdé mládí odevzdá stáří vysílené tělo.
110 11 12 13 14 Další
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt