Sobota, 26. květen 2018 | Svátek má Filip Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Marcus Tullius Cicero (106 – 43)


Římský politik, řečník a spisovatel.
19 10 11 12 13 Další
Marcus Tullius Cicero
Doufejme v to, co si přejeme, ale snášejme, co nastane.Cicero citáty
Raději chci být zdravý, než bohatý.
Cicero
Ti, kteří se starají jen o část občanů a zbývající část zanedbávají, zavlékají do obce to nejzhoubnější, vzpouru a nesvornost.
Ocenění přijde vhod jen tehdy, když pochází od těch, kterým se ho už dostalo.
Cicero Marcus Tullius
Vše znamenité je vzácné.
Ve vážných záležitostech není místo pro žertování.
Marcus Tullius Cicero
Zemřít si nepřeji, ale neděsí mne, že budu mrtev.
Nenávist je zastaralý hněv.
Cicero
Podle mého názoru by každý, kdo staví, měl myslet na jedno: domácí pán má být ozdobou domu, nikoliv dům ozdobou domácího pána.
Cicero Marcus Tullius
Žádná pevnost není tak pevná, aby ji peníze nezdolaly.
Marcus Tullius Cicero
Prostá je cesta pravdy.Ti, kdož někoho učí a vzdělávají, musí bedlivě přihlížet k tomu, kam každého unášejí jeho přirozené sklony.
Marcus Tullius Cicero
Napomínání, ať se vyhne urážkám a tvrdosti.
Cicero citáty
Nemůže být čestné, co není spravedlivé.
Cicero Marcus Tullius
Žádné místo ti nemá být milejší než vlast.
Jestliže vážnější nemoci těla dovedou překazit příjemnost života, tím spíše ji musí překazit nemoci duše, k nimž patří touha po bohatství, slávě, panování, po rozkoších těla, návaly sklíčenosti, omrzelosti a zármutku, které hlodají v duši a moří ji starostmi.
Marcus Tullius Cicero
Osud je vládcem lidských věcí.
Občanské právo se nemůže ani ohýbat přízní, ani drtit mocí, ani narušovat penězi.
Marcus Tullius Cicero
Výsledky válek jsou nejisté.
Cicero Marcus Tullius
Nikdo není tak stár, aby si nemyslel, že může žít ještě aspoň rok.
19 10 11 12 13 Další
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt