Pondělí, 23. duben 2018 | Svátek má Vojtěch Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Lucius Annaeus Seneca


Římský filosof, dramatik, básník a přední politik za císaře Nerona.
15 6 7 8 9 Další
Lucius Annaeus Seneca
Učit se pro život, ne pro školu. (Non scholae sed vitae discimus)Seneca citáty
Vidíš-li, že se člověk mýlí, nehněvej se naň; pomni, že není možné se mýlit schválně.
Seneca
Začátkem spásy je být si vědom přestupku.
Žádný moudrý člověk netrestá proto, že se stala chyba, nýbrž proto, aby se nestala. (Nemo prudens punit quia peccatum est sed ne peccetur.)
Seneca Lucius Annaeus
Poučování je zdlouhavé, kdežto příklady vedou cestou krátkou a účinnou.
Žádná moudrost nedokáže odstranit přirozené nedostatky. Co je nám vštípeno a vrozeno, dá se uměním zmírnit, ne však přemoci.
Lucius Annaeus Seneca
Co je dobro? Znalost věci. Co je zlo? Neznalost věci.
Nutnost se měří užitečností.
Seneca
Moudrost se nepůjčuje ani nekupuje.
Seneca Lucius Annaeus
Nestarej se o mínění lidí, je vždy pochybné a obojetné.
Lucius Annaeus Seneca
Znetvořené tělo nehyzdí ducha, avšak krásný duch zdobí tělo.Vrcholem moudrosti je rozlišovat dobro a zlo.
Lucius Annaeus Seneca
Jeden den člověka vzdělaného je delší než nejdelší život člověka nevědomého.
Seneca citáty
Učitel i žák mají mít týž cíl: prospěch, který má jeden přinášet, druhý získávat.
Seneca Lucius Annaeus
Lidský duch je od přirozenosti čilý a chtivý pohybu.
I náklad na studia, který je sám o sobě nanejvýš oprávněný, má smysl jen tak dlouho, dokud je přiměřený.
Lucius Annaeus Seneca
Pravdu je třeba říkat jen tomu, kdo ji chce slyšet.
Chybovat je lidské (Errare humanum est)
Lucius Annaeus Seneca
Co je velké bohatství? Po bohatství netoužit. (Quae sunt magnae divitiae? Non desiderare divitias.)
Seneca Lucius Annaeus
Nejvíce se těší z bohatství ten, kdo po něm nejméně touží.
15 6 7 8 9 Další
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt