Středa, 20. červen 2018 | Svátek má Květa Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Lucius Annaeus Seneca


Římský filosof, dramatik, básník a přední politik za císaře Nerona.
113 14 15 16 17 Další
Lucius Annaeus Seneca
Rovné právo není to, kterého všichni užívají, nýbrž to, které bylo stanoveno pro všechny.Seneca citáty
Bojácný je nevolníkem.
Seneca
Útrapy konejší klid.
Zaslouží si být klamán, kdo dávaje pomýšlel na zisk.
Seneca Lucius Annaeus
Vládnout sám sobě je největším vladařským uměním.
I když mnoho přečteš, zvol si jednu věc, kterou toho dne promyslíš.
Lucius Annaeus Seneca
Žít blaženě a žít ve shodě s přirozeností, to je totéž.
Cokoliv se přihodí řádnému muži, to ponese s vyrovnanou myslí; bude si vědom, že to přišlo z božského ustanovení, podle něhož se vše řídí.
Seneca
Dobrý soudce zavrženíhodné věci odsuzuje, ale nechová k nim nenávist.
Seneca Lucius Annaeus
Lidé neumírají, ale vraždí se nevhodným způsobem života.
Lucius Annaeus Seneca
Způsob života budiž střední cestou mezi mravy vzornými a obecně vžitými.Nic na světě nám nepatří, jenom čas.
Lucius Annaeus Seneca
Nemocné štěstí dává zdravé rady.
Seneca citáty
Všechno lidské je krátkodobé a prchavé a nezaujímá žádnou část nekonečného času.
Seneca Lucius Annaeus
Pokud žijeme, učme se, jak žít.
Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou.
Lucius Annaeus Seneca
Člověk není dobrý, nýbrž v dobrého se utváří, aby se snažil vyrovnat se Bohu, pamětliv jsa svého původu. Nikdy není nešlechetné, snaží-li se někdo vystoupit tam, odkud sestoupil.
Hledejte potěšení v dětech, dopřejte dětem, aby se mohly potěšit s vámi, a bez odkladů užívejte každou radost.
Lucius Annaeus Seneca
Chceš-li žít, žij, nechceš-li, vrať se tam, odkud jsi přišel.
Seneca Lucius Annaeus
Příteli řekni o všech svých myšlenkách a všech svých starostech. Věř jeho věrnosti: tak docílíš, že ti bude věrný.
113 14 15 16 17 Další
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt