Neděle, 21. říjen 2018 | Svátek má Brigita Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Karel Čapek (1890 – 1938)


Český spisovatel, dramatik, novinář a překladatel, bratr spisovatele a výtvarníka Josefa Čapka.
1 2 3 4 Další
Karel Čapek
Koruna je symbol království, protože lidé mohli spíše poznat krále podle koruny nežli podle moudrosti.Čapek citáty
Láska v manželství a rodičovství je teprve láskou v její celistvosti.
Čapek
Fantazie, to není představovat si, čím by věci mohly být, ale udělat to z nich.
Čapek Karel citáty
Mnoho dá člověku svět, ale když chce člověk dát něco světu, musí sedět na svém poli a dřít jako nádeník.
Čapek Karel
Úspěch a neúspěch. Neúspěch znamená neužít přiležitosti. Úspěch znamená zneužít příležitosti.
Karel Čapek citáty
Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází.
Karel Čapek
Ženské slzy jsou nejmocnější vodní energií na světě.
Čapek Karel citáty
Osud má mánii opakovat se. Když máte nejvíc práce, dostanete sedm návštěv, jednu po druhé.
Čapek
To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny.
Čapek Karel
Vážnou příčinou, proč člověk ztrácí důvěru v sebe, je ztráta pocitu, že je milován.
Karel Čapek
Člověk ani neví, kolika lidem ublížil.Karel Čapek citáty
Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí.
Karel Čapek
Loajálnost se nezačíná poměrem k státu, nýbrž poměrem k člověku; to je sám základ vší politiky a důležitější vyhlášení lidských práv než sebelepší ústava.
Čapek citáty
Chceš-li to dotáhnout vysoko, neklaď otázky a nedávej najevo, jak jsi chytrý.
Čapek Karel
V parlamentu nemluvíte za nás, jen se o nás dohadujete.
Čapek Karel citáty
Když nemám co dělat, pracuji.
Karel Čapek
Míval jsem kdysi přání, abych během života ochutnal všechna vína, co jich zde roste, tak jako jsem si přál poznat všechny země, co jich ve světě naděláno. Ani jedno, ani druhé přání se mi dosud ovšem nesplnilo, ale od té doby, co jsem poznal odbornou terminologii znaků vína, mívám pokušení vymýšlet dokonce nové druhy vín.
Karel Čapek citáty
Zvláštní, jak se z velkých slov dají udělat velké myšlenky.
Karel Čapek
Život je vinen tím, že příliš záhy odnímá všecky ideje a iluze.
Čapek Karel
Budiž poznamenáno, že každý děj je nevyhnutelně fantastický. Neboť každý děj vzniká nárazem fantazie na skutečnost, je jejím důsledkem. Jsou lidé, kteří nedovedou vyslovit slovo "fantazie" než s přídechem politování. Nuže, tito lidé to mohou přivést do páté nebo i do čtvrté hodnostní třídy, ale nepřivedou to ani k jednomu jedinému dobrodružství.
1 2 3 4 Další
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt