Pondělí, 18. červen 2018 | Svátek má Milan Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Josef Čapek (1887 – 1945)


Český spisovatel, malíř, fotograf, grafik a knižní ilustrátor; bratr Karla Čapka.
1 2 3 4 5 6 Další
Josef Čapek
Být neústupný jen ve věcech velikých.Nedělat si svět a život malými.Čapek citáty
Rozum a pravda spočívají spíše na dně myšlení a mlčení než na povrchu mluvení.
Čapek
Umění není přizpůsobení se jedné skutečnosti, nýbrž konkurencí s ní vůbec.
Čapek Josef citáty
Nenapadá mi tvářit se, že jsem na tomto světě nezískal mnohonásob více zlých než pěkných a dobrých zkušeností - tím vroucněji držím na ty dobré!
Čapek Josef
Čas je ještě mnohem suverénnější, hroznější než prostor.
Josef Čapek citáty
Pravda není v opojení, pravda je v jasnosti. Ale té jasnosti má předcházet opojení.
Josef Čapek
Hloupost poroučející a vládnoucí, hloupost sloužící a provádějící - i to jsou dějiny.
Čapek Josef citáty
Ze dvou různých mínění vítězívá vždy spíše to hlučnější.
Čapek
Malba chce býti malována, ne hotovena.
Čapek Josef
Životní statečností je vážit si života i těžkého.
Josef Čapek
Jsou lidé, od nichž se, ať si dáváš pozor jak chceš, zamažeš.Josef Čapek citáty
Bohatec si může své vzruchy a své události kupovat. K chudému přicházejí ve formě ran.
Josef Čapek
Člověk, umíraje, je mezi živoucími sám. Je vůbec o mnoho sám.
Čapek citáty
Člověk si vždycky tvoří tak velký a obsažný svět, jaký právě stačí obsáhnouti.
Čapek Josef
Umění je již v radosti z práce a v dokonalosti práce.
Čapek Josef citáty
Umění přece snad jest asi požitkem a potřebou. Nasvědčuje tomu skutečnost, že většina lidské společnosti ráda se obklopuje nepěknými náhražkami umění.
Josef Čapek
Není všechno láska, čemu se tak říkává. Láska předpokládá schopnost lásky, tj. věrnost. Jinak je to jen opojení smyslů, požitkářství, sentimentalita, erotika.
Josef Čapek citáty
Člověk, který si nic o sobě nemyslí, je teprve skutečný člověk.
Josef Čapek
Člověk, který se domnívá, že se na světě udrží jen penězi, má vlastně o sobě pranízké vědomí.
Čapek Josef
Nemůžete jeden druhému důvěřovat? Pak si také nemůžete navzájem pomoci!
1 2 3 4 5 6 Další
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt