Čtvrtek, 21. červen 2018 | Svátek má Alois Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Ježíš Kristus


Centrální osoba křesťanství, filosof, učitel, prorok a mučedník považovaný za Mesiáše a Božího syna následovníky různých křesťanských tradic. Muslimové ho považují za významného proroka.
1 2 3 4 5 6 Další
Ježíš Kristus
Kristus potrebuje kňazov preto, lebo ľudstvo potrebuje Krista. (Rudolf Baláž)Kristus citáty
Kristus zahájil novú radosť... Radosť, ktorá nachádza v kríži svoj zdroj a nádej, že neskončí ani smrťou, že bude večná. (Raniero Cantalamessa)
Kristus
Kto nečíta písmo, nepozná Krista. (Hieronym)
Kristus Ježíš citáty
Láska k Ježišovi má natoľko napĺňať našu myseľ i srdce, že už viac nebudeme venovať pozornosť ľudským citom. Sám Ježiš bude žiarlivo ochraňovať srdcia tých, ktorí sa mu darovali. (Matka Tereza)
Kristus Ježíš
Mária je cesta, ktorá vedie ku Kristovi. (Ján Pavol II.)
Ježíš Kristus citáty
Máte veľkú šancu dosiahnuť slobodu a plnosť života, a to nemožno sebeckým hľadaním vlastných výhod, ale len otvorením sa láske. Povolanie k láske je vaším základným povolaním. Ježiš vás volá k tejto ceste. Odpovedzte mu áno. Lež v cieli Kristovej lásky, prekročíte ponižujúce hranice sebectva, stanete sa budovateľmi Európy a nového Sveta. (Ján Pavol II.)
Ježíš Kristus
Mlčanie treba zachovávať, ako sa len dá. Musíme ho však prerušiť, keby to na mojom mieste urobil Ježiš, a tak , ako by to urobil on. (Charles de Foucauld)
Kristus Ježíš citáty
Mučeníctvo nás spája so všetkými veriacimi v Krista, tak na Východe, ako aj na Západe, s ktorými ešte stále očakávame plné cirkevné spoločenstvo. (Ján Pavol II.)
Kristus
Musíme nasledovať Ježiša, a nie predbiehať ho: je to on, ktorý nám ukazuje cestu. (Benedikt XVI.)
Kristus Ježíš
Na česť Ježišovu. (Latinské výroky) [Ad honorem Jesu (lat.)]
Ježíš Kristus
Najprv musíme vedieť, čo Kristus učil, potom to musíme žiť. (Erazmus Rotterdamský)Ježíš Kristus citáty
Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista. (Apoštol Pavol)
Ježíš Kristus
Nechováme sa k chudobným ako k naším smetiakom, kde dávame všetko čo nepotrebujeme alebo nemôžeme zjesť? ... Delíme sa s chudobnými tak ako sa Ježiš rozdelil so mnou? (Matka Tereza)
Kristus citáty
Nenariekaj, ale v každej chvíli obetuj Kristovi všetko, aj svoje unavené telo. (Roger Louis Schütz-Marsauche)
Kristus Ježíš
Omša by nás mala natoľko formovať, aby sa celý náš život stal omšou - miestom, kam neustále prinášame seba samých Otcovi ako obetu skrze Krista. (Karl Rahner)
Kristus Ježíš citáty
S Ježišom žiť, za Ježiša umierať. (Svätý Jakub)
Ježíš Kristus
Slobodné a bezvýhradné darovanie vášho života Kristovi a blížnym je asi tým najnaliehavejším svedectvom pre spoločnosť, v ktorej sa zisk stal idolom. (Ján Pavol II.)
Ježíš Kristus citáty
Sme slávnejší než Ježiš. (John Lennon)
Ježíš Kristus
Spásu neprináša ľudská práca, ale Kristovo utrpenie. (Edit Stein)
Kristus Ježíš
Svätý Ignác hovorí: Pri jedle mysli na Ježiša. Zen hovorí: pri jedle mysli na jedlo. Sú tieto dva názory rozdielne? Nie je snáď Ježiš našou potravou? Nie je každé jedlo symbolom Eucharistie? Nie je Boh prítomný vo všetkom, čo jeme? Nie je každý náš skutok vyznaním viery? Rob to, čo robíš, a jedz, keď ješ. Ježiš je s tebou. (Anthony de Mello)
1 2 3 4 5 6 Další
© 2009–2017Citáty Ochrana údajů | Kontakt